درج نماد (ذوتوسکا) در سامانه پس از معاملات
شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه از درج نماد شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا در سامانه پس از معاملات خبر داد.

به گزارش بورس فوری به نقل از  روابط عمومی سمات، نماد شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا «ذوتوسکا» با سرمایه 830.000.000 سهم و قیمت اسمی 1000 ریال در تاریخ 19 تیر ماه سال جاری در سامانه پس از معاملات درج شد.

گفتنی است شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا در 8 مهر ماه 1383 در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی اصفهان به ثبت رسیده و موضوع اصلی فعالیت شرکت، سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای صندوق سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکت ها، موسسات یا صندوق سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشحاص وابسته خود، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه پذیررا در اختیار نگرفته یا در آن قابل نفوذ نیابد و سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار که به طور معمول دارای حق رای نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی دهد است.

0 نظر:

نظر بدهید