درباره ما

بورس فوری، با هدف پاسخگویی به نیاز مخاطبان و دسترسی به اخبار و تحلیل‌های اقتصادی و بورسی راه‌اندازی شده و تلاش دارد با اطلاع‌رسانی درست و به موقع در این حوزه، گامی مثبت در راستای بهبود فضای سیاست‌گذاری و کسب و کار کشور بردارد.

بورس فوری، به عنوان یک رسانه مستقل و تخصصی تلاش دارد با ایجاد سیستم اطلاع‌رسانی مطمئن و شبانه روزی جایگاه ویژه‌ای را در بین رسانه‌های اختصاصی کسب کرده و مسئولیت خود را در سپهر رسانه‌ای کشور ایفا نماید.

بورس فوری، دست همه آنانی که با ممارست و معاونت در ارتقایِ اطلاع‌رسانی و آگاهی‌سازی بازار سرمایه می‌کوشند، می‌فشارد.

بورس فوری، منعکس کنندۀ صحیح، سریع و صریح اخبار و رویدادهای بازار سرمایه است؛ اما در عین حال تاکید می‌کنیم آنچه منعکس می‌گردد به معنای دیدگاه و نگرش دست‌اندرکاران این رسانه نمی‌باشد؛ ما تاکید می کنیم مسئولیتی در برابر آنچه از سوی مدیران و مسئولان، ایراد و اظهار می‌گردد، نخواهیم داشت.