معامله ۲.۷ میلیون تن محصول در بورس کالا

معامله ۲.۷ میلیون تن محصول در بورس کالا

تاریخ: 1403/4/23

برنامه عرضه امروز سیمان در بورس کالا

برنامه عرضه امروز سیمان در بورس کالا

تاریخ: 1403/4/23

شنبه شلوغ بورس کالا با عرضه بیش از ۳.۱ میلیون تن محصول

شنبه شلوغ بورس کالا با عرضه بیش از ۳.۱ میلیون تن محصول

تاریخ: 1403/4/23

معامله ۶۰ دستگاه کامیون در بورس کالا

معامله ۶۰ دستگاه کامیون در بورس کالا

تاریخ: 1403/4/20

معامله ۲۱۷ هزار تن محصول در بورس کالا

معامله ۲۱۷ هزار تن محصول در بورس کالا

تاریخ: 1403/4/20

ابلاغ شرایط کامیون کشنده فاو در بورس کالا

ابلاغ شرایط کامیون کشنده فاو در بورس کالا

تاریخ: 1403/4/19

از سوی بورس کالا نحوه عرضه محصولات در هفته آینده ابلاغ شد

از سوی بورس کالا نحوه عرضه محصولات در هفته آینده ابلاغ ...

تاریخ: 1403/4/19

نگاهی به عرضه‌های امروز بورس کالا

نگاهی به عرضه‌های امروز بورس کالا

تاریخ: 1403/4/17

 تبدیل تهدیدها به فرصت و توسعه، دستاورد بزرگ بورس کالای ایران در سال ۱۴۰۲

تبدیل تهدیدها به فرصت و توسعه، دستاورد بزرگ بورس کالای...

تاریخ: 1403/4/16

معامله ۲ میلیون و ۳۱۵ هزار تن محصول در بورس کالا

معامله ۲ میلیون و ۳۱۵ هزار تن محصول در بورس کالا

تاریخ: 1403/4/16

معامله ۴۰ دستگاه کامیونت فورس در بورس کالا

معامله ۴۰ دستگاه کامیونت فورس در بورس کالا

تاریخ: 1403/4/16

۷۱۶ هزار تن گندله و آهن اسفنجی در سبد خریداران بورس کالا

۷۱۶ هزار تن گندله و آهن اسفنجی در سبد خریداران بورس کال...

تاریخ: 1403/4/16

 عرضه ۲.۷ میلیون تن محصول در بورس کالا

عرضه ۲.۷ میلیون تن محصول در بورس کالا

تاریخ: 1403/4/16

 عرضه نزدیک به ۳۰۰ هزار تن مقاطع فولادی در بورس کالا

عرضه نزدیک به ۳۰۰ هزار تن مقاطع فولادی در بورس کالا

تاریخ: 1403/4/13

عرضه بیش از یک میلیون تن محصول در بورس کالا

عرضه بیش از یک میلیون تن محصول در بورس کالا

تاریخ: 1403/4/12

برنامه عرضه امروز سیمان در بورس کالا

برنامه عرضه امروز سیمان در بورس کالا

تاریخ: 1403/4/10

تنوع عرضه های بورس کالا در روز جاری

تنوع عرضه های بورس کالا در روز جاری

تاریخ: 1403/4/10

عرضه ۳۲۰ هزار تن مقاطع فولادی در بورس کالا

عرضه ۳۲۰ هزار تن مقاطع فولادی در بورس کالا

تاریخ: 1403/3/30

نگاهی به معاملات بورس کالا در نخستین روز هفته

نگاهی به معاملات بورس کالا در نخستین روز هفته

تاریخ: 1403/3/19

عرضه بیش از یک میلیون تن انواع محصول در تالار نقره ای

عرضه بیش از یک میلیون تن انواع محصول در تالار نقره ای

تاریخ: 1403/3/16

سیمان صدرنشین معاملات بورس کالا

سیمان صدرنشین معاملات بورس کالا

تاریخ: 1403/3/13

نگاهی به عرضه‌های امروز بورس کالا

نگاهی به عرضه‌های امروز بورس کالا

تاریخ: 1403/2/30

برنامه عرضه امروز سیمان در بورس کالا

برنامه عرضه امروز سیمان در بورس کالا

تاریخ: 1403/2/30

روز پلیمری‌ها در بورس کالا

روز پلیمری‌ها در بورس کالا

تاریخ: 1403/2/25

روز شلوغ تالارهای بورس کالا

روز شلوغ تالارهای بورس کالا

تاریخ: 1403/2/25

پوست اندازی بازار مالی و مشتقه بورس کالا در راه است/ از قراردادهای آتی کوتاه مدت تا صندوق‌های اهرمی و پوششی کالا

پوست اندازی بازار مالی و مشتقه بورس کالا در راه است/ از...

تاریخ: 1403/2/23

عرضه نزدیک به ۱.۴ میلیون تن محصول در بورس کالا

عرضه نزدیک به ۱.۴ میلیون تن محصول در بورس کالا

تاریخ: 1403/2/23

برنامه عرضه امروز سیمان در بورس کالا

برنامه عرضه امروز سیمان در بورس کالا

تاریخ: 1403/2/23

نگاهی به پذیرش‌های جدید بورس کالا

نگاهی به پذیرش‌های جدید بورس کالا

تاریخ: 1403/2/23

 عرضه ۲.۲ میلیون تن محصول در بورس کالا

عرضه ۲.۲ میلیون تن محصول در بورس کالا

تاریخ: 1403/2/22

نظر بدهید