تمرکز مجلس دوازدهم بر تقویت اقتصاد انرژی باشد

تمرکز مجلس دوازدهم بر تقویت اقتصاد انرژی باشد

تاریخ: 1403/3/19

شورای عالی فنی مرجع رسیدگی اختلاف پیمانکاران و دستگاهها شد

شورای عالی فنی مرجع رسیدگی اختلاف پیمانکاران و دستگاهها...

تاریخ: 1403/3/16

کاهش ۱۰ درصدی تعدیل نیروی کار در دولت سیزدهم

کاهش ۱۰ درصدی تعدیل نیروی کار در دولت سیزدهم

تاریخ: 1403/3/16

نظر بدهید