انتظار افزایش سود از " بفجر "
تحلیل وضعیت نماد معاملاتی بفجر را بخوانید.

به گزارش بورس فوری،شرکت فجر انرژی خلیج فارس برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰ مبلغ ۴۴۲۸ ریال سود به هرسهم داد.

بر اساس این تحلیل ؛ شرکت فجر انرژی خلیج فارس با نماد معاملاتی بفجر در بورس فعالیت دارد. سود هر سهم شرکت بفجر پس از کسر مالیات برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ مبلغ ۴۴۲۸ ریال است و برای دوره مشابه منتهی به ۱۴۰۱ مبلغ ۴۸۲۰ ریال پیش بینی شد. این شرکت برای سال مالی ۱۴۰۰ مبلغ ۱۱۷۰۲۱۸۰۶ میلیون ریال فروش داشت. این رقم برای دوره مالی ۱۴۰۱ مبلغ ۱۴۰۶۸۶۱۴۱ میلیون ریال پیش بینی شد.

انتظار افزایش سود از " بفجر "

انتظار افزایش سود از " بفجر "

انتظار افزایش سود از " بفجر "

انتظار افزایش سود از " بفجر "

انتظار افزایش سود از " بفجر "

انتظار افزایش سود از " بفجر "

منبع: ایساتیس پویا

به کانال تلگرامی  «بورس فوری » بپیوندید
t.me/boursfoor
 

0 نظر:

نظر بدهید