گپارس چقدر زیان داد؟
صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ گپارس بررسی شد.

به گزارش بورس فوری،مجتمع های گردشگری و امور رفاهی کارگزاران پارس به هر سهم ۳۱۷ ریال زیان داد.

بر اساس این گزارش؛ مجتمع های گردشگری و امور رفاهی کارگزاران پارس با نماد گپارس در فرابورس فعالیت می کند. صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) را منتشر کرد.

شرکت مجتمع های گردشگری و امور رفاهی کارگزاران پارس در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ به ازای هر سهم ۳۱۷ ریال زیان شناسایی کرده است. این درحالی است که شرکت در مدت مشابه سال قبل به ازای هر سهم ۰ ریال تغییری نداشته بود.

گپارس با سرمایه ثبت شده ۱۵,۳۰۷ میلیون ریال طی عملکرد ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ مبلغ ۴,۸۴۷ میلیون ریال زیان شناسایی کرده است.

شرکت در گزارش تلفیقی مبلغ ۶,۵۰۶ میلیون ریال تغییری نکرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۰% افت داشته است.

منبع: کدال۳۶۰

 

0 نظر:

نظر بدهید