نمودار قیمت «خودرو» عقب گرد می کند؟
گزارش تحلیلی از روند حرکت نمودار خودرو را پیش رو دارید.

به گزارش بورس فوری، ایران خودرو در موقعیت پولبک به روند شکسته شده قرار گرفت.

براین اساس؛ روند نزولی کوتاه مدت خودرو شکسته شده و به نظر می رسد امروز سهم در موقعیت پولبک به روند شکسته شده قرار گرفت . در ۱۹۵ تومان مقاومت هندسی هم وجود دارد که به نظر می رسد برای امروز در آن سطح قیمت توقف داشته باشد .

نمودار قیمت «خودرو» عقب گرد می کند؟

منبع: کارگزاری سهام بارز

0 نظر:

نظر بدهید