لیست سهام پیشنهادی با دید میان مدت
شرکت ها و نماد های لیست سهام پیشنهادی به منظور سرمایه گذاری و کسب بازده در بازار سهام با دید میان مدت شش ماهه انتخاب شده است. در لیست پیشنهادی شرکت ها با توجه به سود کارشناسی تلفیقی یا اصلی، نسبت های تقسیم سود و نسبت قیمت به درآمد متناسب برای هر شرکت انتخاب شده و هدف قیمتی آنها مشخص می گردد. در کنار این موارد در هر گزارش با توجه به شرایط بازار عرضه و تقاضای هفتگی در نماد مورد نظربهترین استراتژی برای معامله گران بیان می شود.

به گزارش بورس فوری، لیست سهام با توجه به شرایط فعلی در گزارش های مالی شرکت ها، متغیر های تاثیر گذار بر سود و همچنین قیمت های فعلی سهام پیشنهاد شده است. تغییر در هر یک از متغیر ها مانند تغییر در قیمت جهانی کالا ها، نرخ ارز و همچنین انتشار گزارش های عملکردی جدید از شرکت ها، ترکیب لیست پیشنهادی و محدوده مناسب خرید و فروش را تغییر خواهد داد.
به همین جهت به سرمایه گذاران توصیه می شود در هر هفته تغییرات لیست سهام و همچنین توضیحات مربوطه را به دقت بررسی نمایند. به هر نحو، در تهیه اطلاعات این گزارش حداکثر دقت به عمل آمده اما این به معنی تضمین صحت یا کیفیت محتوای گزارش نیست و مشاور سرمایه گذاری ایده مفید در مورد نتایج تصمیماتی که بر پایه این اطلاعات گرفته می شود مسئولیتی نخواهد داشت.

 

0 نظر:

نظر بدهید