فروش بهمن ماه خکار رشد کرد
گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ شرکت خکار منتشر شد.

به گزارش بورس فوری،شرکت ایرکا پارت صنعت (کاربراتور ایران) طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ معادل ۴۳۸,۱۸۰ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رساند.

بر اساس بررسی گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ شرکت ایرکا پارت صنعت (کاربراتور ایران) که با نماد خکار در بورس فعالیت دارد؛

شرکت ایرکا پارت صنعت (کاربراتور ایران) طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ معادل ۴۳۸,۱۸۰ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده است که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه سال قبل ۱۰۴% افزایش داشته است.

«خکار» با سرمایه ثبت شده ۳,۴۵۹,۹۱۹ میلیون ریال طی عملکرد ۱۱ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ مبلغ ۳,۵۳۰,۲۱۱ میلیون ریال درآمد فروش داشته است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸۸% رشد داشته است.

فروش بهمن ماه خکار رشد کرد

منبع: کدال ۳۶۰

0 نظر:

نظر بدهید