افزایش درآمد یک شرکت از گروه دارویی
گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ شرکت داوه منتشر شد.

به گزارش بورس فوری،شرکت داروسازی آوه سینا طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ معادل ۲۴۲,۰۹۵ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رساند.

بر اساس بررسی گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ شرکت داروسازی آوه سینا که با نماد داوه در بورس فعالیت دارد؛

شرکت داروسازی آوه سینا طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ معادل ۲۴۲,۰۹۵ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده است که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه سال قبل ۱۳۷% افزایش داشته است.

«داوه» با سرمایه ثبت شده ۶۹۶,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۱۱ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ مبلغ ۱,۲۲۰,۷۳۳ میلیون ریال درآمد فروش داشته است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۰% رشد داشته است.

منبع: کدال ۳۶۰

0 نظر:

نظر بدهید