تحلیل تکنیکال شاخص کل
گزارش تحلیلی از وضعیت بازار سرمایه و شاخص کل را پیش رو دارید.

به گزارش بورس فوری، شاخصکل پس ازبرخورد باکف کانال بلندمدت روند صعودی به  خود گرفت.

بر اساس تحلیل تکنیکال؛ شاخص کل پس ازبرخورد باکف کانال بلندمدت (سبزرنگ ) روند صعودی به خود گرفته است.پس ازشکست تراز مهم ۱۶۰۰۰۰۰دوباره پولبکی به این محدوده داشته است.درصورت تداوم روند اصلاح، ناحیه

حمایتی بعد تراز ۱۵۰۰۰۰۰ کفکانال صعودی بلند مدت ومیانه کانال کوتاه مدت) آبیرنگ ) است .درصورتی که روند صعودی دوباره شکل گیرد،تراز ۱۸۰۰۰۰۰ وسپس ۲۱۰۰۰۰۰ می تواند اهداف بعدی شاخص باشد.

تحلیل تکنیکال شاخص کل

منبع: گروه مالی مفید

0 نظر:

نظر بدهید