ادامه روند کاهشی بازارهای جهانی فولاد
گزارش هفتگی بازارهای جهانی فولاد منتشر شد.

 

سنگ آهن

هفته گذشته در بازار واردات سنگ آهن چین با بهبود فعالیت بازار و افزایش امید به بهبود تقاضای فولادسازان قیمت سنگ آهن از ۱۰۳ دلار پایان هفته قبل به ۱۱۱ دلار هر تن سی اف آر بهبود داشت ولی تا پایان هفته قیمت تا ۲ دلار ارزان تر شده حدود ۱۰۸ دلار هر تن سی اف آر چین ثبت شد. نشانه هایی از بهبود سوددهی کارخانه های فولاد چین نمایان شد ولی پایه های تقاضای فولاد آن هنوز ضعیف است.

قراضه

هفته گذشته در بازار واردات قراضه ترکیه قیمت قراضه وارداتی سنگین در ۲۰-۸۰ ۳۷۵ دلار هر تن سی اف آر ثبات داشت. هنوز بازار پس از انتخابات در صبر و انتظار است و روند مشخصی ندارد ولی ظاهرا قیمت ها دیگر به کف رسیده و برخی میانگین قیمت ۳۷۵ تا ۳۸۰ را قیمت رایج بازار می دانند.

قراضه صادراتی سنگین کلاس ۲ ژاپن نیز از ۳۵۳ تا ۳۵۵ دلار به ۳۳۵ دلار هر تن فوب کاهش یافته است. متوسط قیمت قراضه وارداتی سنگین در شرق آسیا نیز تا ۱۰ دلار افت هفتگی داشت و ۳۸۰ دلار هر تن سی اف آر ثبت شد.

بیلت

هفته گذشته میلادی بیلت صادراتی فوب دریای سیاه از ۵۲۴ تا ۵۲۹ دلار به ۵۲۵ دلار هر تن فوب تغییر کرد.

در بازار داخلی چین قیمت بیلت در طول هفته نوساناتی جزیی داشت نهایتا پایان هفته با یک دلار افت نسبت به هفته قبل به ۴۸۸ دلار هر تن درب کارخانه رسید.

در بازار واردات جنوب شرق آسیا نیز قیمت بیلت در ۵۲۰ دلار هر تن سی اف آر در ثبات ماند.

مقاطع

هفته گذشته در چین متوسط قیمت میلگرد صادراتی ۱۰ دلار ارزان تر شده ۵۶۰ دلار هر تن فوب شنیده شد. قیمت میلگرد در بورس شانگهای تا ۶ دلار رشد داشته ۵۲۰ دلار هر تن شنیده شد.

میلگرد صادراتی ترکیه نیز ۵ دلار بهبود داشت و ۶۲۰ دلار هر تن فوب ثبت شد.

همچنین در بازار داخلی امریکا میلگرد ۵ دلار ارزان تر شده ۹۳۵ دلار هر شورت تن درب کارخانه شد. در بازار داخلی اروپا نیز میلگرد ۵ یورو ارزان تر شده ۶۶۵ یورو هر تن درب کارخانه ثبت شد.

ورق

هفته گذشته میلادی ورق گرم صادراتی فوب دریای سیاه در ۶۱۵ دلار هر تن فوب ثبات داشت. متوسط قیمت ورق گرم صادراتی چین نیز از ۵۷۵ تا ۵۹۰ دلار به ۵۵۹ تا ۵۷۵ دلار هر تن فوب رسید.

در بازار داخلی اروپا ورق گرم ۳۰ یورو ارزان تر شده و ۷۷۰ یورو هر تن درب کارخانه شنیده شد. در بازار داخلی امریکا هم ورق گرم از ۱۱۲۵ دلار به ۱۰۹۰ دلار هر شورت تن درب کارخانه رسید./کالا خحبر

0 نظر:

نظر بدهید