گزارش جدید مرکز آمار؛ نرخ بیکاری به ۹ درصد کاهش یافت
بر اساس گزارش جدید مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در سال ۱۴۱ با کاهش ۰.۲ درصدی به ۹ درصد رسید.

به گزارش بورس فوری،نتایج طرح آمارگیری نیروی‌کار در سال 1401 منتشر شد. بررسی نرخ بیکاری افراد 15ساله و بیش‌تر نشان می‌دهد که 9.0 درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار)، بیکار بوده‌اند. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن است که این شاخص، نسبت به سال قبل (1400) ، 0.2 واحد درصد کاهش یافته است.
در سال 1401، به میزان 40.9 درصد جمعیت 15ساله و بیش‌تر از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به سال قبل (1400) تغییری نداشته است.
جمعیت شاغلین 15ساله و بیشتر در سال 1401، برابر با 23میلیون و 716هزار نفر بوده که نسبت به سال قبل بیش از 268هزار نفر افزایش یافته است. بررسی اشتغال در بخش‌های عمده فعالیت اقتصادی نشان می‌دهد که در سال 1401، بخش خدمات با 51.6درصد بیش­‌ترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخش‌های صنعت با 33.6 درصد و کشاورزی با 14.8 درصد قرار دارند.
 

نرخ بیکاری جوانان 15تا 24ساله حاکی از آن است که22.6 درصد از فعالان این گروه سنی در سال 1401بیکار بوده‌اند. بررسی تغییرات سالانه نرخ بیکاری این افراد نشان می‌دهد، این نرخ نسبت به سال قبل (1400) 1.1 درصد کاهش یافته است.
بررسی نرخ بیکاری گروه سنی 18تا 35ساله در سال 1401نشان می‌دهد که 16.3 درصد از جمعیت فعال این گروه سنی بیکار بوده‌اند. این در حالی است که تغییرات نرخ بیکاری این افراد نشان می‌دهد این نرخ نسبت به سال 1400، به میزان0.2 درصد کاهش یافته است.

بررسی سهم جمعیت 15ساله و بیش‌تر دارای اشتغال ناقص در سال1401 نشان می‌دهد که  9.5درصد جمعیت شاغل،‌ به دلایل اقتصادی (فصل غیرکاری، رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت بیش‌تر و…) کم‌تر از 44ساعت در هفته کار کرده و آماده برای انجام کار اضافی بوده‌اند. این در حالی است که 38.0 درصد از شاغلین 15ساله و بیش‌تر، 49ساعت و بیش‌تر در هفته کار کرده‌اند.
همچنین این نتایج گویای آنست که در سال 1401جمعیت شاغل کشور بطور متوسط 42.9 ساعت در هفته کار کرده‌اند.

مرکز آمار ایران گزارش نرخ بیکاری در سال 1401 را منتشر کرد که بر این اساس، نرخ بیکاری در سال گذشته با کاهش 0.2درصدی به 9 درصد رسید.
بررسی استانی نرخ بیکاری در کل کشور نشان می‌دهد، طی سال گذشته نرخ بیکاری در 23 استان تک‌رقمی شده و پایین‌ترین نرخ بیکاری در استان سمنان با نرخ 6.4 درصد ثبت شده است.
نرخ بیکاری در استانهای اصفهان، چهارمحال و بختیاری، خوزستان، سیستان و بلوچستان، کردستان، کرمانشاه، لرستان و هرمزگان بالای ده درصد گزارش شده است.
جدول نرخ بیکاری در 31 استان به‌شرح زیر است:

0 نظر:

نظر بدهید