وسفارس در شهریوماه درآمدی نداشت
گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ شرکت وسفارس منتشر شد.

به گزارش بورس فوری، شرکت سرمایه گذاری استان فارس طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ از محل واگذاری سهام درآمدی حاصل نکرده است.

بر اساس بررسی گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ شرکت سرمایه گذاری استان فارس که با نماد وسفارس در بورس فعالیت دارد؛

شرکت سرمایه گذاری استان فارس طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ از محل واگذاری سهام درآمدی حاصل نکرده است.

وسفارس با سرمایه ثبت شده ۲۶۳,۷۶۱,۸۷۳ میلیون ریال طی عملکرد ۱۲ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ از محل سود سهام محقق شده ۳۱,۹۸۱,۰۶۴ میلیون ریال درآمد داشته است.

شرکت در انتهای شهریور ماه چندین شرکت با بهای تمام شده ۲۶۳,۷۶۹,۰۵۲ میلیون ریال در پرتفوی بورسی خود داشته که با رشد ۶۳% به مبلغ ۴۲۹,۳۷۲,۷۹۷ میلیون ریال رسیده است.

 وسفارس در شهریوماه درآمدی نداشت

منبع: کدال ۳۶۰

0 نظر:

نظر بدهید