کنور تابستان را با فروش خوبی به پایان رساند
گزارش اطلاعات مالی از عملکرد یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۰ شرکت کنور منتشر شد.

به گزارش بورس فوری،در ششمین ماه سال مالی توسعه معدنی و صنعتی صبانور توانسته است فروشی برابر ۵۸۴ میلیارد تومان داشته باشد.

در ماه جاری مقدار فروش کنسانتره شرکت شرکت ۷۹ هزارتن ثبت شده است. شرکت همچنین فروش ۵۶ هزار تنی گندله را در این ماه داشته که کل آن فروش داخلی بوده است.

کنور در این ماه تولید ۱۲۵ هزارتنی کنسانتره را گزارش کرده است. در سال گذشته متوسط تولیدات شرکت برابر ۱۱۰ هزارتن بوده است. در این ماه شرکت تولید ۴۸ هزار تن گندله را نیز داشته است.

نرخ فروش گندله شرکت در ماه جاری ۴،۷۱۹ تومان بوده است.

کنور تابستان را با فروش خوبی به پایان رساند

منبع: کارگزاری بانک صنعت و معدن

0 نظر:

نظر بدهید