اضافه شدن ۲ بانک به فرایند انتقال سهام عدالت متوفیان
شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه از اضافه شدن ۲ بانک ملت و پارسیان به فرایند انتقال سهام عدالت متوفیان به وراث خبر داد.

به گزارش بورس فوری،براساس اطلاعیه سپرده‌گذاری مرکزی در کنار 44 کارگزار منتخب برای انتقال سهام عدالت متوفیان به وراث با سامانه «میراث»، 2 بانک پارسیان و ملت نیز به این فرایند اضافه شدند.

براساس این اطلاعیه، در مراحل بعدی دیگر شرکت‌های کارگزاری و بانک‌ها به این طرح ملی افزوده خواهند شد.

همچنین بر اساس اعلام زمان بندی انتقال سهام عدالت متوفیان به وراث، این طرح با مشارکت 44 شرکت کارگزاری از 15 آبان آغاز شده است.
براساس این جدول زمان بندی، وراث متوفیان سال 84 تا 1400 باید براساس تاریخ‌های اعلامی، وارد درگاه ذینفعان بازار سرمایه به نشانی https://ddn.csdiran.i شوند و نسبت به تعیین وضعیت زمان تشکیل پرونده برای آغاز فرایند انتقال سهام اقدام کنند.
جدول زمان بندی انتقال سهام متوفیان سهام عدالت به وراث به این شرح است:
وراث متوفیان سال 1384 و قبل از آن در تاریخ 15 آبان

 

با این محصول طی 10روز راحت راه برو! (درمان قطعی زانو درد)

 

متوفیان سال 85 در تاریخ 27 آبان
سال 86 و 87 در تاریخ 11 آذر
سال 88 و 89 در تاریخ 25 آذر
سال 90 و 91 در تاریخ 9 دی
سال 92 و 93 در تاریخ 23 دی
سال 94 و 95 در تاریخ 7 بهمن
سال 96 و 97 در تاریخ 21 بهمن
سال 98 و 99 در تاریخ 5 اسفند
سال 1400 و به بعد 19 اسفند

0 نظر:

نظر بدهید