بررسی منابع و مصارف قانون هدفمندی یارانه‌ها توسط دیوان محاسبات
دیوان محاسبات کل کشور، نتایج حاصل از بررسی منابع و مصارف قانون هدفمندی یارانه ها را تهیه و ‌در اختیار نمایندگان و صاحب‌نظران اقتصادی قرار داد.

به گزارش بورس فوری، به نقل از خانه ملت، دیوان محاسبات کل کشور، نتایج حاصل از بررسی منابع و مصارف قانون هدفمندی یارانه ها را تهیه و ‌در اختیار نمایندگان و صاحب‌نظران اقتصادی قرار داد.

بر اساس این گزارش، این نهاد نظارتی با هدف ارتقاء شفافیت و کمک به تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، نتایج حاصل از بررسی منابع و مصارف قانون هدفمندی یارانه ها(منتهی به سال۱۴۰۱ و آبان ماه ۱۴۰۲) را تهیه و ‌در اختیار نمایندگان و صاحب‌نظران اقتصادی قرار داد.

افزون بر این، از جمله پیشنهادهای این نهاد نظارتی در گزارش مذکور، لحاظ شدن منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه ها در سرجمع بودجه عمومی دولت و اعمال هرگونه تغییر در میزان یارانه نقدی و معیشتی با در نظر گرفتن محل تامین منابع و بازگشت به کارکرد اصلی هدفمندی یارانه‌ها است.

0 نظر:

نظر بدهید