اساسنامه ومدیر تغییر کرد
اساسنامه شرکت مصوب مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۳ شرکت ومدیر تغییرکرد.

به گزارش اکواقتصاد،  اساسنامه شرکت گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری تصویب شد.

بر اساس اساسنامه شرکت مصوب مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۳ شرکت گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری با نماد ومدیر در بورس فعالیت دارد؛

اساسنامه پیوست شده در اطلاعیه در مجمع عمومی فوق العاده به تصویب رسیده است.

متن اساسنامه را اینجا بخوانید.

0 نظر:

نظر بدهید