شاخص بورس ۲ میلیون و ۴۹ هزار واحد شد
شاخص بورس در پایان دادوستدهای امروز با ۱۶ هزار و ۷۰۰ واحد افت به ۲ میلیون و ۴۹هزار و ۴۳۷ واحد رسید.

به گزارش بورس فوری، آمار معاملات بازار سهام نشان می‌دهد که در پایان داد و ستدهای امروز دوشنبه هفتم اسفند، همه شاخص‌های بورس با افت مواجه شدند و به طور میانگین با ۰.۹۹ درصد افت را به ثبت رساندند.

افت شاخص بورس

براساس آمارهای معاملاتی، روز جاری شاخص‌های بورس با افت روبرو شدند، به طوری که شاخص کل با (۱۶۷۰۰) واحد افت معادل (۰.۸۱) درصد به ۲ میلیون و ۴۹ هزار و ۴۳۷ واحد، شاخص‌ قیمت «وزنی - ارزشی» با (۳۴۸۴) واحد کاهش معادل (۰.۸۱)درصد به ۴۲۷ هزار و ۵۶۴ واحد، شاخص کل «هم وزن» با (۱۰۶۸۹) واحد افت معادل (۱.۴۸) درصد به ۷۱۲ هزار و ۴۸۹ واحد، شاخص قیمت «هم وزن» با (۶۰۲۷) واحد کاهش معادل (۱.۴۸) درصد به ۴۰۱ هزار و ۷۶۴ واحد، شاخص آزاد شناور با (۲۱۰۶۵) واحد افت معادل (۰.۷۹)درصد به ۲ میلیون و ۶۳۰ هزار و ۶۶۷ واحد، شاخص بازار اول با (۱۲۲۱۶) واحد کاهش معادل (۰.۷۹ ) درصد به یک میلیون و ۵۴۱ هزار ۲ واحد و شاخص بازار دوم با (۳۳۶۰۷) واحد افت معادل (۰.۸۳)درصد به ۴ میلیون و یک‌هزار و ۳۳۴ واحد رسید.

تاثیر بر شاخص

از سویی دیگر، امروز نمادهای «شستا با (۱۲۰۶)، وبملت با (۹۰۶)، نوری با (۶۱۵)، پارسان با (۶۰۸)، خودرو با (۶۰۷)، حکشتی با (۵۸۹) و شبندر با (۵۳۳)» واحد بیشترین تاثیرمنفی را در روند شاخص کل بورس بر جای گذاشتند.

نمادهای پرتراکنش و ارزش معاملات

این گزارش می‌افزاید، هفت نماد پرتراکنش شامل « شستا، ذوب، خودرو، وبملت، سصفها، حفارس و خزامیا» بودند و در پایان داد و ستدهای روز جاری بورس، در ۳۱۶ هزار و ۸۴ نوبت معاملاتی مجموع ارزش معاملات «سهام و حق تقدم، صندوق سهامی و صندوق درآمد ثابت» به ۶ هزار و ۱۰۹میلیارد تومان رسید که به تفکیک ارزش سهام و حق تقدم شامل «۲۹۹۲» میلیارد تومان، صندوق سهامی شامل «۵۱۶» میلیارد تومان و صندوق درآمد ثابت شامل «۲۶۰۱» میلیارد تومان بود.

افت شاخص آیفکس

گفتنی است، در پایان معاملات امروز، شاخص فرابورس (آیفکس) نیز با افت ۲۵۲ واحدی به ۲۴ هزار و ۳۸۷ واحد رسید و نمادهای «آریا با (۱۹)، هرمز با (۱۶)، غصینو با (۱۱)، زاگرس با (۱۱)، انتخاب با (۹)، خاور با (هشت) و دماوند با (هفت) » واحد بیشترین تاثیر منفی را در شاخص این بازار داشتند.

شاخص بورس ۲ میلیون و ۴۹ هزار واحد شد

0 نظر:

نظر بدهید