افزایش سرمایه شپنا ثبت شد
آگهی ثبت افزایش سرمایه شرکت شپنا منتشر شد.

به گزارش بورس فوری،با عنایت به مجوز افزایش سرمایه شرکت پالایش نفت اصفهان بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال ( از محل اندوخته مبلغ ۱۴۴۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال ، میلیون ریال و از آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی مبلغ میلیون ریال ) در در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسید.

بر اساس آگهی ثبت افزایش سرمایه شرکت پالایش نفت اصفهان که با نماد شپنا در بورس فعالیت دارد؛

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-۰۲A-۱۹۳ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال ( از محل اندوخته مبلغ ۱۴۴۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال ، میلیون ریال و از آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی مبلغ میلیون ریال ) در در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

0 نظر:

نظر بدهید