وساخت در بهمن ماه چقدر درآمد داشت؟
گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ شرکت وساخت منتشر شد.

به گزارش بورس فوری،سرمایه گذاری ساختمان ایران طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ از معاملات واگذاری سهام ۲,۱۱۰,۰۵۷ میلیون ریال درآمد داشته است.

بر اساس گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران که با نماد وساخت در بورس فعالیت دارد؛

سرمایه گذاری ساختمان ایران طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ از معاملات واگذاری سهام ۲,۱۱۰,۰۵۷ میلیون ریال درآمد داشته است.

وساخت با سرمایه ثبت شده ۳۰,۸۴۲,۷۲۶ میلیون ریال طی عملکرد ۸ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ از محل سود سهام محقق شده ۶۶۰ میلیون ریال درآمد داشته است.

وساخت در بهمن ماه چقدر درآمد داشت؟

0 نظر:

نظر بدهید