افزایش سرمایه نیان ثبت شد
آگهی ثبت افزایش سرمایه(اصلاحیه) شرکت نیان منتشر شد.

به گزارش بورس فوری،شرکت نیان الکترونیک خبر داد؛تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۲۶۶,۹۳۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۱,۴۲۷,۳۵۵ میلیون ریال ( از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها مبلغ ۱۱۶۰۴۲۵ میلیون ریال و میلیون ریال و از آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی مبلغ میلیون ریال ) در در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

آگهی ثبت افزایش سرمایه(اصلاحیه) شرکت نیان الکترونیک که با نماد نیان در بورس فعالیت دارد؛

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-۰۲A-۲۷۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۲۶۶,۹۳۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۱,۴۲۷,۳۵۵ میلیون ریال ( از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها مبلغ ۱۱۶۰۴۲۵ میلیون ریال و میلیون ریال و از آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی مبلغ میلیون ریال ) در در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

افزایش سرمایه نیان ثبت شد

0 نظر:

نظر بدهید