ثزاگرس به هر سهم چقدر سود داد؟
خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ شرکت ثزاگرس منتشر شد.

به گزارش بورس فوری،شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران زاگرس چهار محال و بختیاری سود هر سهم را ۳۹۹ ریال پیش بینی کرد.

بر اساس خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران زاگرس چهار محال و بختیاری که با نماد ثزاگرس در بورس فعالیت دارد؛

سرمایه ثبت شده شرکت ۶۶,۰۰۰ میلیون ریال است. سود هر سهم شرکت ۳۹۹ ریال است.

سود نقدی هر سهم شرکت ۱۰۰ ریال است.

سود انباشته پایان دوره ۱۵,۹۴۱ میلیون ریال است.

ثزاگرس به هر سهم چقدر سود داد؟

0 نظر:

نظر بدهید