رکیش چقدر سود تقسیم کرد
خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ شرکت رکیش منتشر شد.

به گزارش بورس فوری،سود هر سهم شرکت کارت اعتباری ایران کیش ۱,۰۰۰ ریال است.

بر اساس خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ شرکت کارت اعتباری ایران کیش که با نماد رکیش در بورس فعالیت دارد؛

سرمایه ثبت شده شرکت ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال است. سود هر سهم شرکت ۱,۰۰۰ ریال است. سود انباشته پایان دوره شرکت ۱,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال است.

رکیش چقدر سود تقسیم کرد

منبع: کدال ۳۶۰

0 نظر:

نظر بدهید