ثبت افزایش سرمایه شبصیر
آگهی ثبت افزایش سرمایه شبصیر منتشر شد.

به گزارش بورس فوری، شرکت تولیدات پتروشیمی قاید بصیر اعلام کردبر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال ( از محل سود انباشته مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال ، میلیون ریال و از آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی مبلغ میلیون ریال ) در در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

بر اساس آگهی ثبت افزایش سرمایه شرکت تولیدات پتروشیمی قاید بصیر که با نماد شبصیر در بورس فعالیت دارد؛

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-۰۲A-۱۸۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال ( از محل سود انباشته مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال ، میلیون ریال و از آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی مبلغ میلیون ریال ) در در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

0 نظر:

نظر بدهید