افزایش نرخ محصولات خکار
گزارش افشای اطلاعات بااهمیت - (تغییر در مفاد هر نوع اطلاعیه بااهمیتی که قبلاً منتشر شده است - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ خکار منتشر شد.

به گزارش بورس فوری،  ایرکا پارت صنعت بیان داشت متوسط قیمت مجموعه های دریچه هوا و واتر پمپ از مبلغ ۵،۹۹۲،۷۷۱ ریال به مبلغ ۷،۳۶۱،۸۳۱ ریال افزایش (معادل۲۲/۸درصد)داشته است.

بر اساس افشای اطلاعات بااهمیت - (تغییر در مفاد هر نوع اطلاعیه بااهمیتی که قبلاً منتشر شده است - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ شرکت ایرکا پارت صنعت که با نماد خکار در بورس فعالیت داد؛

با عنایت به انتشار اطلاعیه شماره ۱۱۷۷۳۳۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ به اطلاع فعالین محترم بازار سرمایه میرساند، موضوع قرارداد مذکور جزء فعالیت اصلی شرکت بوده و لذا افشای آن در غالب افشای "الف" قرار نمی گیرد.

دلایل تغییرات موضوع قرارداد در غالب افشای "الف" نیست.

افزایش نرخ محصولات خکار

0 نظر:

نظر بدهید