به ازای هر سهم این نماد ۷۲۰۰ ریال واریز شد
تعداد ۹ ناشر بیش از ۲۲۰۰ میلیارد تومان سود جاری، سنواتی و حق تقدم را از طریق اطلاعات سامانه سجام واریز کردند.

به گزارش بورس فوری، اطلاعات منتشر شده در خصوص جزییات واریز مطالبات جاری، سنواتی و حق تقدم سهامداران در هفته اول اردیبهشت ماه امسال نشان می‌دهد که در این بازه زمانی، ۹ ناشر سود جاری، سنواتی و حق تقدم ۷۵۶ هزار و ۸۱۰ سهامدار را که شامل  ۲ هزار و ۲۷۴ میلیارد تومان می‌شود را به حساب سجامی سرمایه گذاران واریز کرده‌اند.

بر اساس این گزارش، تا پایان هفته اول اردیبهشت ماه امسال، ۶ ناشر «آلومتک، پلیمرآریاساسول، آ. س. پ، سرمایه‌گذاری مسکن جنوب، سرمایه‌گذاری صنایع شیمیایی ایران، سرمایه گذاری غدیر»، سود جاری ۷۴۱ هزار و ۲۷۹ سهامدار که شامل ۲ هزار و ۲۳۵ میلیارد و ۸۰۴ میلیون تومان می‌شود را توسط سمات و از طریق سامانه سجام واریز کرده‌اند.
آریا:  ۷۲۰۰ ریال 
آ. س. پ:  ۱۰۰ ریال

ثجنوب: ۲۴۵ ریال

شیران: ۴۷۰ ریال

وغدیر: ۳۰۰۰ ریال

0 نظر:

نظر بدهید