پاسخ منظور به آمار یک نامزد درباره تورم و رشد اقتصادی
رئیس سازمان برنامه و بودجه به آمار یک نامزد انتخابات ریاست جمهوری درباره تورم، رشد اقتصادی و بدهی دولت پاسخ داد.

به گزارش بورس فوری،رئیس سازمان برنامه و بودجه در واکنش به  آمار یک نامزد انتخابات ریاست جمهوری درباره تورم، رشد اقتصادی و بدهی دولت در فضای مجازی نوشت: ادعای منفی بودن رشد اقتصادی بدون نفت پس از 1400 نادرست است. رشد اقتصادی بدون نفت کشور در سال 1400، 5 درصد، در سال 1401، 4.7 درصد و در سال 1402، 3.4 درصد بوده است. میانگین رشد اقتصادی بدون نفت در این سه سال هم 4.3 درصد بوده است.

در حالی که در دولت دوازدهم، نرخ تورم از 8.9 درصد در تیرماه 1396 به 44.2 درصد در تیرماه 1400 رسید، در دولت شهید رئیسی، تورم سالیانه از 44.2 درصد در تیرماه 1400 به 37 درصد در اردیبهشت ماه 1403 کاهش یافت!

این کاهش در نرخ تورم در شرایطی رخ داد که دولت شهید رئیسی شجاعانه سیاست حذف ارز ترجیحی 4200 را اجرا کرد، سیاستی که اجرای آن لاجرم افزایش تورم را می بایست به‌دنبال می داشت!

رشد کل های پولی امری عادی است، آنچه اهمیت دارد، نرخ رشد آن ها است. بدهی دولت به بانک مرکزی از 165 ه.م.ت در مرداد 1400 به 302 ه.م.ت در بهمن ١4� ٢ رسید یعنی در طول 30 ماه، 83 درصد رشد کرد. در 30 ماه آخر دولت دوازدهم این بدهی 126 درصد رشد کرد و از 73 ه.م.ت به 165 ه.م.ت رسید.

0 نظر:

نظر بدهید