فهرست زمین ها و ساختمان های "افق" منتشر شد
فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش هم به دنبال الزام افشای جزئیات زمین ها و ساختمان های شرکت های بورسی و فرابورسی، فهرست زمین ها و ساختمان ها را منتشر کرد.

به گزارش بورس فوری،  فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش هم به دنبال الزام افشای جزئیات زمین ها و ساختمان های شرکت های بورسی و فرابورسی، فهرست زمین ها و ساختمان ها را منتشر کرد.

0 نظر:

نظر بدهید