" دتوزیع " چقدر برای سرمایه‌گذاری مناسب است؟
تحلیلی از وضعیت نماد معاملاتی دتوزیع را در این مطلب می خوانید.

به گزارش بورس ففروش شرکت توزیع داروپخش در دوماهه ابتدای سال مالی ۱۴۰۱ در اردیبهشت ماه مبلغ ۸۳۹۷۲۶۵ میلیون ریال است.

شرکت توزیع داروپخش با نماد دتوزیع در تابلو فرا بورس قرار دارد. سود هرسهم شرکت برای سال مالی ۱۴۰۱ مبلغ ۵۵۶۹ ریال پیش بینی شد. این رقم در دوره مالی ۱۴۰۰ مبلغ ۴۵۷۱ ریال محقق شد. حاشیه سود ناخالص شرکت ۱۳ درصد است.

" دتوزیع " چقدر برای سرمایه‌گذاری مناسب است؟

شرکت توزیع داروپخش یکشرکت تجاری، خدماتی است که در زمینه تهیه و تدارک انواع داروهای انسانی، تجهیزات پزشکی، آرایش،بهداشتی و توزیع و فروش آنها درسراسر کشور فعالیت می کند. درحال حاضر شرکت توزیع داروپخش یکی از شرکت های زیرمجموعه هلدینگ داروپخش ، با سرمایه ۱۲۰۰میلیارد ریالی،دارای ۲۲مرکز توزیع با مساحت حدود ۱۷۰۰۰۰مترمربع درسراسر کشور است.

" دتوزیع " چقدر برای سرمایه‌گذاری مناسب است؟

 

" دتوزیع " چقدر برای سرمایه‌گذاری مناسب است؟

 

" دتوزیع " چقدر برای سرمایه‌گذاری مناسب است؟

فروش شرکت در دوماهه ابتدای سال مالی ۱۴۰۱ در اردیبهشت ماه مبلغ ۸۳۹۷۲۶۵ میلیون ریال است که در دوره مشابه ۱۴۰۰ مبلغ ۶۱۴۹۱۰۸ میلیون ریال بود.

" دتوزیع " چقدر برای سرمایه‌گذاری مناسب است؟

" دتوزیع " چقدر برای سرمایه‌گذاری مناسب است؟

" دتوزیع " چقدر برای سرمایه‌گذاری مناسب است؟

 

" دتوزیع " چقدر برای سرمایه‌گذاری مناسب است؟

سود هرسهم شرکت برای سال مالی ۱۴۰۱ مبلغ ۵۵۶۹ ریال پیش بینی شد. این رقم در دوره مالی ۱۴۰۰ مبلغ ۴۵۷۱ ریال محقق شد. حاشیه سود ناخالص شرکت ۱۳ درصد است.

" دتوزیع " چقدر برای سرمایه‌گذاری مناسب است؟

منبع: شرکت سرمایه گذاری کاریزما

به کانال تلگرامی  «بورس فوری » بپیوندید
t.me/boursfoor
 

وری،

0 نظر:

نظر بدهید