سهم کخاک برای خرید مناسب است؟
گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ شرکت کخاک منتشر شد.

به گزارش بورس فوری، شرکت صنایع خاک چینی ایران طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ معادل ۱,۰۳۵,۴۴۷ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رساند.

بر اساس گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ شرکت صنایع خاک چینی ایران که با نماد کخاک در بورس فعالیت دارد؛

شرکت کخاک طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ معادل ۱,۰۳۵,۴۴۷ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده است که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه سال قبل ۷۵% افزایش داشته است.

«کخاک» با سرمایه ثبت شده ۳,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۱۱ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ مبلغ ۷,۴۸۲,۳۵۱ میلیون ریال درآمد فروش داشته است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۵% رشد داشته است.

سهم کخاک برای خرید مناسب است؟

منبع: کدال ۳۶۰

0 نظر:

نظر بدهید