P/E هر سهم کطبس چقدر است؟
گزارش تحلیلی از وضعیت درآمد و پیش بینی سود شرکت کطبس را در این مطلب می خوانید.

به گزارش بورس فوری،سود خالص هر سهم شرکت برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱ شرکت ذغال سنگ نگین طبس مبلغ ۱۹۲۹ ریال است.

شرکت ذغال سنگ نگین طبس با نماد کطبس در بورس فعالیت دارد؛

شرکت ذغال سنگ نگین طبس درآمد های عملیاتی را برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳ مبلغ ۷۵۶۴۰۷۵ میلیون ریال و برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲ مبلغ ۵۳۴۰۲۶۳ میلیون ریال پیش بینی کرد.

درآمد عملیاتی شرکت برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱ مبلغ ۳۹۴۷۳۲۶ میلیون ریال است.

سود خالص هر سهم شرکت برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱ مبلغ ۱۹۲۹ ریال است.

پیش بینی می شود با مفروضات در نظر گرفته شده شرکت در سال ۱۴۰۲ ، ۵۳۴ میلیارد تومان فروش داشته باشد همچنین بهای تمام شده شرکت معادل با ۲۶۵ میلیارد تومان خواهد بود.
برای سال ۱۴۰۲ EPS پیش بینی شده برابر با ۲٫۲۹۵ ریال به ازای هر سهم میباشد. و با قیمت بازاری سهم نسبت P/E فوروارد ۷/۵ واحدی را رقم میزند و برای سال ۱۴۰۳ P/E Forward ۴/۷ واحدی را گزارش می دهد.
لازم به ذکر است شرکت در گزارش ۳ ماه بهار ۱۴۰۲. ۵۱۶ ریال سود به ازای هر سهم ساخته است بنابراین %۲۲% از سود مورد انتظار محقق شده است.

P/E هر سهم کطبس چقدر است؟

منبع: کارگزاری هوشمند رابین

0 نظر:

نظر بدهید