کاهش چک‌های برگشتی در شهریورماه؛ چند نفر چک الکترونیک دارند؟
در شهریورماه در کل کشور معادل ۶۴۱ هزار فقر چک به ارزشی حدود ۶۱۰ هزار میلیارد ریال برگشت داده شده است که نسبت به به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۱۱.۸ درصد و ۷.۱ درصد کاهش نشان میدهد.

به گزارش بورس فوری،تازه‌ترین آمار چک‌های مبادله ای بانک مرکزی نشان میدهد که طی شهریورماه 1402، 91.4 درصد از کل چک‌های مبادله‌شده در سامانه چکاوک وصول شده است. این نسبت از نظر مبلغی نیز معادل 87.1 درصد است.
براساس آمار چک‌های مبادله‌ای در شهریورماه سال 1402، بیش از 7 میلیون و 400 هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر 4721 هزار میلیارد ریال مبادله‌ شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد، 6.9 درصد و از نظر مبلغ، 4.7 درصد کاهش نشان می‌دهد.

درصد تعداد و مبلغ چک‌های وصول‌شده در ماه قبل از آن (مرداد ماه سال 1402) به ترتیب معادل 90.9 درصد و 86.7 درصد بوده است. 

* چه تعداد چک در شهریورماه برگشت خورد؟

در شهریورماه در کل کشور معادل 641 هزار فقر چک به ارزشی حدود 610 هزار میلیارد ریال برگشت داده شده است که نسبت به به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 11.8 درصد و 7.1 درصد کاهش نشان میدهد.

در ماه مذکور از کل تعداد و مبلغ چک‌های مبادله شده به ترتیب 8.6 درصد و 12.9 درصد برگشت داده شده است. درصد تعداد و مبلغ چک های برگشت داده شده در مردادماه امسال به ترتیب معادل 9.1 درصد و 13.3 درصد و در شهریورماه سال 1401 به ترتیب برابر با 8.2 درصد و 10.5 درصد بوده است.

چک برگشتی , بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ,

در ماه مذکور در استان تهران حدود 188 هزار فقره چک به ارزشی حدود 271 هزار میلیارد ریال برگشت داده شد که از نظر تعداد 8.3 درصد و از نظر ارزش 11.8 درصد از کل چک های مبادله ای برگشت داده شده است.

در بین سایر استان های کشور، بیشترین نسبت تعداد چک های برگشتی به کل چک های مبادله ای در استان، به ترتیب به استان های کهگیلویه و بویراحمد 11.5 درصد، خراسان شمالی 10.8 درصد و کردستان 10.6 درصد اختصاص یافته است و استان های گیلان 6.5 درصد، قم 7.5 درصد و خوزستان، کرمانشاه و گلستان هر کدام 7.7 درصد پایین ترین نسبت تعداد چک های برگشتی به کل تعداد چک های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده اند.

* مشتریان چک الکترونیک به 40 هزار نفر رسید

به گزارش تسنیم، آمارهای بانک مرکزی همچنین نشان میدهد، از آبان ماه سال 1401 که محصول چک الکترونیک معرفی شده تاکنون بیش از 40 هزار مشتری اقدام به اخذ چک الکترونیک کرده‌اند.

همچنین بالغ بر 140 هزار فقره چک الکترونیک تاکنون صادر شده که از این تعداد، 88 درصد آن، سررسید و وصول شده و مابقی آن در گردش قرار گرفته و سررسید نشده است.

0 نظر:

نظر بدهید