فزرین درباره صورت های مالی توضیح داد
توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی فزرین منتشر شد.

به گزارش بورس فوری،شرکت زرین معدن آسیا توضیحات در خصوص اطلاعات و صورتهای مالی منتشر شده ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ به استحضار می رساند.

بر اساس توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده شرکت زرین معدن آسیا با نماد فزرین در بورس فعالیت دارد؛

در خصوص اطلاعیه منتشر شده با شماره پیگیری به استحضار می رساند بازگشت به نامه شماره ۱۱۳۷۵۸۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲ سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر ارایه توضیحات در خصوص اطلاعات و صورتهای مالی منتشر شده ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ به استحضار می رساند.

فزرین درباره صورت های مالی توضیح داد

فزرین درباره صورت های مالی توضیح داد

فزرین درباره صورت های مالی توضیح داد

0 نظر:

نظر بدهید