اخابر افزایش سرمایه می دهد
پیشنهاد هیات مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه(اصلاحیه) شرکت اخابر منتشر شد.

به گزارش بورس فوری، شرکت مخابرات ایران ۱,۶۹۴ درصد افزایش سرمایه دارد.

بر اساس پیشنهاد هیات مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه(اصلاحیه) شرکت مخابرات ایران که با نماد اخابر در بورس فعالیت دارد؛

سرمایه فعلی شرکت ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال است. درصد افزایش سرمایه شرکت ۱,۶۹۴ درصد است.

مبلغ افزایش سرمایه شرکت ۱,۰۱۶,۴۵۰,۷۴۷ میلیون ریال است. محل تامین افزایش سرمایه شرکت مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها است.

موضوع افزایش سرمایه شرکت جهت اصلاح ساختار مالی و در راستای قانون استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور است. تاریخ تصویب هیات مدیره ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ است. دلایل اصلاح تغییر تعداد سهامداران شرکت است.

توضیحات؛ بدیهی است انجام افزایش سرمایه یادشده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده است.

اخابر افزایش سرمایه می دهد

0 نظر:

نظر بدهید