وسپه در سه ماهه پایان سال چگونه بود؟
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) شرکت وسپه منتشر شد.

به گزارش بورس فوری، شرکت سرمایه گذاری سپه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ضمن ثبت افزایش سرمایه ۳۰ درصد، در این دوره به ازای هر سهم ۲۰۸ ریال سود محقق کرده است.

بر اساس اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) شرکت سرمایه گذاری سپه که با نماد وسپه در بورس فعالیت دارد؛

شرکت سرمایه گذاری سپه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ضمن ثبت افزایش سرمایه ۳۰ درصد، در این دوره به ازای هر سهم ۲۰۸ ریال سود محقق کرده است.

«وسپه» با سرمایه ثبت شده ۳۰,۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ مبلغ ۶,۳۳۷,۶۰۳ میلیون ریال سود خالص شناسایی کرده که نسبت به سال گذشته ۱۱ درصد کاهش داشته است.

️نکته مهم: در مواردی که شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییر سرمایه داشته باشد آهنگ رشد و یا افت سود خالص دارای اهمیت خواهد بود و نرخ رشد سود هر سهم کم اهمیت تلقی میشود.

وسپه در سه ماهه پایان سال چگونه بود؟

منبع: کدال ۳۶۰

0 نظر:

نظر بدهید