اعتراف بانک جهانی به ارتقا رشد و عدالت در دولت شهید رئیسی
وزیر اقتصاد تاکید کرد، بانک جهانی به بهبود رشد و عدالت در دولت شهید رئیسی اعتراف کرد.

به گزارش بورس فوری، احسان خاندوزی در فضای مجازی نوشت، در انتهای دولت شهیدرئیسی، بانک جهانی طی گزارشی به بهبود رشد و عدالت در این دوره اعتراف کرد: رشد اقتصادی ایران علیرغم تحریم و تنشهای ژئوپلیتیک، «پایدار» بود نرخ فقر و ضریب جینی به ترتیب 2.9 و 1 واحد درصد کاهش یافت 6.5 میلیون نفر از زیرخط فقر خارج شدند و چشم‌انداز مثبت است.

اقتصاد ,

 

0 نظر:

نظر بدهید