پایان دوره معاملاتی قراردادهای اختیار معامله دارا یکم

پایان دوره معاملاتی قراردادهای اختیار معامله دارا یکم

تاریخ: 1401/6/28

 دارایکم تنها سرخ پوش بازار صندوق های این هفته بود

دارایکم تنها سرخ پوش بازار صندوق های این هفته بود

تاریخ: 1401/3/26

سبزپوشی ETFهای دولتی در آخرین روز هفته

سبزپوشی ETFهای دولتی در آخرین روز هفته

تاریخ: 1401/3/4

قرمزپوشی ETF های دولتی

قرمزپوشی ETF های دولتی

تاریخ: 1401/3/3

افت ۳ درصدی ETF های دولتی

افت ۳ درصدی ETF های دولتی

تاریخ: 1401/3/2

 دارایکم با افت همراه بود

دارایکم با افت همراه بود

تاریخ: 1401/2/24

ETF های دولتی با ریزش همراه بودند

ETF های دولتی با ریزش همراه بودند

تاریخ: 1401/2/20

رنگ سرخ برای ETF‌های دولتی

رنگ سرخ برای ETF‌های دولتی

تاریخ: 1401/1/17

ETFهای دولتی سراسر سبز

ETFهای دولتی سراسر سبز

تاریخ: 1401/1/7

صندوق پالایشی یکم و مالی یکم امروز مقابل هم قرار گرفتند.

صندوق پالایشی یکم و مالی یکم امروز مقابل هم قرار گرفتند...

تاریخ: 1400/8/19

گزارش روزانه صندوق های ETF‌ (۱۱آبان) / پالایش یکم، بیشترین ارزش معاملات و رشد قیمت را به نام خود زد

گزارش روزانه صندوق های ETF‌ (۱۱آبان) / پالایش یکم، بیشت...

تاریخ: 1400/8/11

 زیان ۱.۹ هزار میلیاردی سهامداران صندوق دارا یکم و بازدهی منفی ۲۰ درصدی

زیان ۱.۹ هزار میلیاردی سهامداران صندوق دارا یکم و بازد...

تاریخ: 1400/8/5

زیان ۲ هزار میلیاردی دارایکم / سهامداران دارایکم چقدر ضرر کردند؟

زیان ۲ هزار میلیاردی دارایکم / سهامداران دارایکم چقدر ض...

تاریخ: 1400/8/4

 دارایکم روز گدشته را نزولی تمام کردند

دارایکم روز گدشته را نزولی تمام کردند

تاریخ: 1400/7/13

 ضرر سهامداران به چند درصد رسید؟

ضرر سهامداران به چند درصد رسید؟

تاریخ: 1400/7/4

 ارزش دارایکم ۲۹ شهریور چقدر شد؟

ارزش دارایکم ۲۹ شهریور چقدر شد؟

تاریخ: 1400/6/29

ارزش دارایکم ۲۸ شهریور پایداری دارا یکم

ارزش دارایکم ۲۸ شهریور پایداری دارا یکم

تاریخ: 1400/6/28

 دارایکم ۲۷ شهریور یکدست قرمزپوش شدند

دارایکم ۲۷ شهریور یکدست قرمزپوش شدند

تاریخ: 1400/6/27

کاهش ارزش صندوق‌های دولتی همراه با افت شاخص کل قیمت روز دارایکم

کاهش ارزش صندوق‌های دولتی همراه با افت شاخص کل قیمت روز...

تاریخ: 1400/6/24

ارزش دارایکم ۲۳ شهریور ۱۴۰۰ چقدر شد؟

ارزش دارایکم ۲۳ شهریور ۱۴۰۰ چقدر شد؟

تاریخ: 1400/6/23

ارزش دارایکم چقدر شد؟

ارزش دارایکم چقدر شد؟

تاریخ: 1400/6/21

ارزش دارایکم چقدر شد؟

ارزش دارایکم چقدر شد؟

تاریخ: 1400/6/16

ارزش دارایکم چقدر شد؟

ارزش دارایکم چقدر شد؟

تاریخ: 1400/6/16

ارزش دارایکم چقدر شد؟

ارزش دارایکم چقدر شد؟

تاریخ: 1400/6/15

ارزش دارایکم چقدر شد؟ ارزش پرتفوی پالایش یکم باز هم کاهشی شد

ارزش دارایکم چقدر شد؟ ارزش پرتفوی پالایش یکم باز هم کاه...

تاریخ: 1400/6/14

ارزش دارایکم چقدر شد؟

ارزش دارایکم چقدر شد؟

تاریخ: 1400/6/13

ارزش دارایکم چقدر شد؟

ارزش دارایکم چقدر شد؟

تاریخ: 1400/6/10

 ارزش دارایکم چقدر شد؟

ارزش دارایکم چقدر شد؟

تاریخ: 1400/6/9

ارزش دارایکم چقدر شد؟

ارزش دارایکم چقدر شد؟

تاریخ: 1400/5/24

ارزش دارایکم چقدر شد؟

ارزش دارایکم چقدر شد؟

تاریخ: 1400/5/16

نظر بدهید