کاهش ارزش صندوق‌های دولتی همراه با افت شاخص کل قیمت روز دارایکم

کاهش ارزش صندوق‌های دولتی همراه با افت شاخص کل قیمت روز...

تاریخ: 1400/6/24

ارزش دارایکم ۲۳ شهریور ۱۴۰۰ چقدر شد؟

ارزش دارایکم ۲۳ شهریور ۱۴۰۰ چقدر شد؟

تاریخ: 1400/6/23

ارزش دارایکم چقدر شد؟

ارزش دارایکم چقدر شد؟

تاریخ: 1400/6/21

ارزش دارایکم چقدر شد؟

ارزش دارایکم چقدر شد؟

تاریخ: 1400/6/16

ارزش دارایکم چقدر شد؟

ارزش دارایکم چقدر شد؟

تاریخ: 1400/6/16

ارزش دارایکم چقدر شد؟

ارزش دارایکم چقدر شد؟

تاریخ: 1400/6/15

ارزش دارایکم چقدر شد؟ ارزش پرتفوی پالایش یکم باز هم کاهشی شد

ارزش دارایکم چقدر شد؟ ارزش پرتفوی پالایش یکم باز هم کاه...

تاریخ: 1400/6/14

ارزش دارایکم چقدر شد؟

ارزش دارایکم چقدر شد؟

تاریخ: 1400/6/13

ارزش دارایکم چقدر شد؟

ارزش دارایکم چقدر شد؟

تاریخ: 1400/6/10

 ارزش دارایکم چقدر شد؟

ارزش دارایکم چقدر شد؟

تاریخ: 1400/6/9

ارزش دارایکم چقدر شد؟

ارزش دارایکم چقدر شد؟

تاریخ: 1400/5/24

ارزش دارایکم چقدر شد؟

ارزش دارایکم چقدر شد؟

تاریخ: 1400/5/16

ارزش دارایکم چقدر شد؟

ارزش دارایکم چقدر شد؟

تاریخ: 1400/5/13

ارزش دارایکم چقدر شد؟

ارزش دارایکم چقدر شد؟

تاریخ: 1400/5/12

ارزش دارایکم چقدر شد؟

ارزش دارایکم چقدر شد؟

تاریخ: 1400/5/11

 ارزش دارایکم چقدر شد؟

ارزش دارایکم چقدر شد؟

تاریخ: 1400/5/9

ارزش دارایکم چقدر شد؟

ارزش دارایکم چقدر شد؟

تاریخ: 1400/5/6

ارزش دارایکم چقدر شد؟

ارزش دارایکم چقدر شد؟

تاریخ: 1400/4/28

 ارزش دارایکم چقدر شد؟

ارزش دارایکم چقدر شد؟

تاریخ: 1400/4/26

ارزش دارایکم چقدر شد؟

ارزش دارایکم چقدر شد؟

تاریخ: 1400/4/23

 ارزش دارایکم چقدر شد؟

ارزش دارایکم چقدر شد؟

تاریخ: 1400/4/22

ارزش دارایکم چقدر شد؟

ارزش دارایکم چقدر شد؟

تاریخ: 1400/4/21

ارزش دارایکم چقدر شد؟

ارزش دارایکم چقدر شد؟

تاریخ: 1400/4/20

ارزش دارایکم در تاریخ 19 تیرماه 1400

ارزش دارایکم در تاریخ 19 تیرماه 1400

تاریخ: 1400/4/19

ارزش دارایکم ۱۶ تیرماه ۱۴۰۰ چقدر شد؟

ارزش دارایکم ۱۶ تیرماه ۱۴۰۰ چقدر شد؟

تاریخ: 1400/4/16

ارزش دارایکم با رشد شاخص بورس در ۱۵ تیرماه ۱۴۰۰

ارزش دارایکم با رشد شاخص بورس در ۱۵ تیرماه ۱۴۰۰

تاریخ: 1400/4/15

ارزش دارایکم در تاریخ 12 تیرماه 1400 چقدر شد؟

ارزش دارایکم در تاریخ 12 تیرماه 1400 چقدر شد؟

تاریخ: 1400/4/12

 ارزش دارایکم در تاریخ 9تیرماه 1400

ارزش دارایکم در تاریخ 9تیرماه 1400

تاریخ: 1400/4/9

بهار سبز دارایکم قرمز بود

بهار سبز دارایکم قرمز بود

تاریخ: 1400/4/7

آخرین قیمت دارا یکم

آخرین قیمت دارا یکم

تاریخ: 1400/4/7

ارزش دارایکم در تاریخ 6 تیرماه 1400 چقدر شد؟

ارزش دارایکم در تاریخ 6 تیرماه 1400 چقدر شد؟

تاریخ: 1400/4/6

ارزش دارا یکم در ۵ تیر ۱۴۰۰

ارزش دارا یکم در ۵ تیر ۱۴۰۰

تاریخ: 1400/4/5

ارزش روز دارایکم دراولین روز تابستان

ارزش روز دارایکم دراولین روز تابستان

تاریخ: 1400/4/1

نظر بدهید