نمودار میله اي Chart Bar
نمودار میله اي روي نمودار خطی بسط می یابد و چند بخش اطلاعاتی کلیدي تر را نیز به هر یک از نقاط داده ها می افزاید .

به گزارش بورس فوری، نمودار میله اي Chart Bar 

نمودار میله اي روي نمودار خطی بسط می یابد و چند بخش اطلاعاتی کلیدي تر را نیز به هر یک از نقاط داده ها می افزاید .نمودار میله اي همزمان قیمت باز شدن و بسته شدن نشان می دهد . پایین ترین نقطه میله کمترین قیمت معامله شده در آن بازه زمانی و بالاترین نقطه میله بیشترین قیمت را نشان می دهد . بنابراین میله عمودي محدوده معاملاتی قیمت را تعیین می کند . خط کوچک افقی در سمت چپ میله قیمت باز شدن و در سمت راست قیمت بسته شدن را نشان می دهد .

نمودارهاي میله اي “ OHLC ” هم نامیده می شوند . ( مخفف Close , Low , High  , Open قیمت باز شدن ، بالا ، پایین و بسته شدن

 

0 نظر:

نظر بدهید