تحلیل تکنیکال نمودار شمعی (1)
همانطور که در شکل ظاهري یک کندل مشاهده می کنید، هر کندل شامل یک قسمت پهن بدنه یا Body و دو خط نازك در بالا و پایین Shadow است.

به گزارش بورس فوری، همانطور که در شکل ظاهري یک کندل مشاهده می کنید، هر کندل شامل یک قسمت پهن بدنه یا Body و دو خط نازك در بالا و پایین Shadow است. فاصله بین قیمت Open و قیمت Close بدنه را تشکیل می دهد و قیمت High و Low را خط هاي باریک (سایه و Shadow نیز خوانده می شوند) نمایش می دهند. نمودارهاي شمعی با استفاده از قیمتهاي باز شدن ، بسته شدن و سقف و کف شکل می گیرند .نمودارهاي شمعی بهتر از بقیه نیستند ، بلکه فقط واضح ترند.

منظور از واضح تر آن است که با این نمودارها قیمتهاي بالا و پایین روز به سرعت و سادگی تشخیص داده می شود.
هنگامی که قیمت صعودي باشد ، بدنه شمع سفید و هنگامی که قیمت نزولی باشد بدنه شمع سیاه می باشد.

 گاهی اوقات به جاي نمایش سیاه و سفید شمع هاي ژاپنی آن ها را به صورت رنگی نشان می دهیم. براي این کار ما به راحتی سفید را با سبز و سیاه را با قرمز جایگزین کردیم . این بدان معناست که اگر قیمت بسته شدن از باز شدن بیشتر باشد بلوك سبز رنگ است و اگر قیمت بسته شدن از باز شدن کمتر باشد بلوك قرمز رنگ است.

0 نظر:

نظر بدهید