حتوکا را برای بلند مدت بخریم؟
گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰(اصلاحیه) شرکت حتوکا منتشر شد.

به گزارش بورس فوری،شرکت حمل و نقل توکا طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ معادل ۷۱۰,۶۳۲ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رساند.

بر اساس گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰(اصلاحیه) شرکت حمل و نقل توکا که با نماد حتوکا در بورس فعالیت دارد؛

شرکت حمل و نقل توکا طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ معادل ۷۱۰,۶۳۲ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده است که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه سال قبل ۱۲۳% افزایش داشته است.

«حتوکا» با سرمایه ثبت شده ۹۹۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۱۱ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ مبلغ ۵,۸۷۲,۳۹۲ میلیون ریال درآمد فروش داشته است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۲% رشد داشته است.

حتوکا را برای بلند مدت بخریم؟

منبع: کدال ۳۶۰

0 نظر:

نظر بدهید