تحلیل تکنیکال شاخص کل

تحلیل تکنیکال شاخص کل

تاریخ: 1401/12/6

بالاس به تارگت دوم خود رسید

بالاس به تارگت دوم خود رسید

تاریخ: 1401/12/6

سطوح قیمتی سهم لخزر چقدر است؟

سطوح قیمتی سهم لخزر چقدر است؟

تاریخ: 1401/12/6

آینده پارسان و پترول چه می شود؟

آینده پارسان و پترول چه می شود؟

تاریخ: 1401/9/1

انتظار رشد قیمت از وتوکا

انتظار رشد قیمت از وتوکا

تاریخ: 1401/8/11

چکاپا افزایش قیمت را تجربه می کند؟

چکاپا افزایش قیمت را تجربه می کند؟

تاریخ: 1401/8/11

انتظار رشد از سهام ثمسکن

انتظار رشد از سهام ثمسکن

تاریخ: 1401/8/11

خبهمن وارد رالی صعودی می شود

خبهمن وارد رالی صعودی می شود

تاریخ: 1401/8/11

وخارزم در مدار صعودی قرار می گیرد

وخارزم در مدار صعودی قرار می گیرد

تاریخ: 1401/8/11

اهداف قیمتی سهم غشهد را شیرین می کند؟

اهداف قیمتی سهم غشهد را شیرین می کند؟

تاریخ: 1401/8/3

سهم دفارا را برای بلند مدت بخریم؟

سهم دفارا را برای بلند مدت بخریم؟

تاریخ: 1401/8/3

شتاب در اصلاح سهم کپارس

شتاب در اصلاح سهم کپارس

تاریخ: 1401/8/3

ریسک خرید خنصیر چقدر است؟

ریسک خرید خنصیر چقدر است؟

تاریخ: 1401/8/2

سهم کمینا به رشد ادامه می دهد؟

سهم کمینا به رشد ادامه می دهد؟

تاریخ: 1401/8/2

دانشگاه علمی-کاربردی نمونه‌ای موفق از مدیریت بحران

دانشگاه علمی-کاربردی نمونه‌ای موفق از مدیریت بحران

تاریخ: 1401/6/29

برندگان و بازندگان شوک قیمت انرژی کدام کشورها هستند؟

برندگان و بازندگان شوک قیمت انرژی کدام کشورها هستند؟

تاریخ: 1401/6/14

 تولید پلیمر ABS، نصف نیاز داخلی/یک شرکت جدید آماده ورود به این صنعت می‌شود

تولید پلیمر ABS، نصف نیاز داخلی/یک شرکت جدید آماده ورو...

تاریخ: 1401/5/30

انتظار ادامه روند صعودی از شتوکا

انتظار ادامه روند صعودی از شتوکا

تاریخ: 1401/5/27

شرایط پر ریسک برای سهم کپشیر

شرایط پر ریسک برای سهم کپشیر

تاریخ: 1401/5/27

انتظار بهبود تقاضا برای سمگا

انتظار بهبود تقاضا برای سمگا

تاریخ: 1401/5/27

روند ادامه دار اصلاحی در شاوان

روند ادامه دار اصلاحی در شاوان

تاریخ: 1401/5/27

نمودار قیمت «خودرو» عقب گرد می کند؟

نمودار قیمت «خودرو» عقب گرد می کند؟

تاریخ: 1401/5/18

صف خرید ۱۶۰میلیونی برای خساپا

صف خرید ۱۶۰میلیونی برای خساپا

تاریخ: 1401/5/18

برآورد تکنیکال اهداف مقاومتی برای فزر

برآورد تکنیکال اهداف مقاومتی برای فزر

تاریخ: 1401/5/18

نعل وارونه برای رفع کمبود انرژی

نعل وارونه برای رفع کمبود انرژی

تاریخ: 1401/5/5

فلوله به محدوده حمایت استاتیک برگشت

فلوله به محدوده حمایت استاتیک برگشت

تاریخ: 1401/5/5

 امید به ادامه افزایش قیمت وبملت

امید به ادامه افزایش قیمت وبملت

تاریخ: 1401/5/5

بر روی گروه بانک سرمایه گذاری کنیم یا خیر؟!

بر روی گروه بانک سرمایه گذاری کنیم یا خیر؟!

تاریخ: 1401/4/29

غشاذر کاهش قیمت را تجربه می کند

غشاذر کاهش قیمت را تجربه می کند

تاریخ: 1401/4/29

دالبر از میدلاین کانال نزولی عبور می کند

دالبر از میدلاین کانال نزولی عبور می کند

تاریخ: 1401/4/29

نظر بدهید