جایگاه شرکت‌های دانش‌بنیان در بازار سرمایه

جایگاه شرکت‌های دانش‌بنیان در بازار سرمایه

تاریخ: 1403/2/28

تحلیل سهام پارس ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳

تحلیل سهام پارس ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳

تاریخ: 1403/2/10

روند خنثی برای نماد ذوب

روند خنثی برای نماد ذوب

تاریخ: 1402/7/13

والبر نزول را ادامه می دهد

والبر نزول را ادامه می دهد

تاریخ: 1402/7/6

NAV هر سهم وثنو چقدر شد؟

NAV هر سهم وثنو چقدر شد؟

تاریخ: 1402/6/13

خالص ارزش دارایی های ثجوان چقدر شد؟

خالص ارزش دارایی های ثجوان چقدر شد؟

تاریخ: 1402/6/13

تحلیل تکنیکال «وتجارت»

تحلیل تکنیکال «وتجارت»

تاریخ: 1402/5/18

سطوح قیمتی مبین مشخص شد

سطوح قیمتی مبین مشخص شد

تاریخ: 1402/4/9

 یک افت ۱۰ درصدی برای این نماد خودرویی

یک افت ۱۰ درصدی برای این نماد خودرویی

تاریخ: 1402/4/9

تداوم روند اصلاحی در سهم اوان

تداوم روند اصلاحی در سهم اوان

تاریخ: 1402/3/24

پیش بینی بهبود تقاضا برای بجهرم

پیش بینی بهبود تقاضا برای بجهرم

تاریخ: 1402/3/24

غشهداب کاهش قیمت را تجربه می کند

غشهداب کاهش قیمت را تجربه می کند

تاریخ: 1402/3/24

گزارش تحلیلی از وضعیت نماد شستا را در تایم فریم روزانه می خوانید.

گزارش تحلیلی از وضعیت نماد شستا را در تایم فریم روزانه ...

تاریخ: 1402/3/24

افزایش تقاضا برای سهم اپال

افزایش تقاضا برای سهم اپال

تاریخ: 1402/3/24

احتمال رشد بیش از ۹۰ درصدی فخاس

احتمال رشد بیش از ۹۰ درصدی فخاس

تاریخ: 1402/3/24

 شغدیر به تارگت‌ های اعلامی رسید

شغدیر به تارگت‌ های اعلامی رسید

تاریخ: 1402/3/24

سرمایه‌گذاری بر روی فملی چقدر سود می دهد؟

سرمایه‌گذاری بر روی فملی چقدر سود می دهد؟

تاریخ: 1402/3/11

حمایت های پیش روی دی تغییر می کند

حمایت های پیش روی دی تغییر می کند

تاریخ: 1402/3/11

حرکت صعودی این سهم سیمانی

حرکت صعودی این سهم سیمانی

تاریخ: 1402/3/11

تحلیل تکنیکال شاخص کل

تحلیل تکنیکال شاخص کل

تاریخ: 1401/12/6

بالاس به تارگت دوم خود رسید

بالاس به تارگت دوم خود رسید

تاریخ: 1401/12/6

سطوح قیمتی سهم لخزر چقدر است؟

سطوح قیمتی سهم لخزر چقدر است؟

تاریخ: 1401/12/6

آینده پارسان و پترول چه می شود؟

آینده پارسان و پترول چه می شود؟

تاریخ: 1401/9/1

انتظار رشد قیمت از وتوکا

انتظار رشد قیمت از وتوکا

تاریخ: 1401/8/11

چکاپا افزایش قیمت را تجربه می کند؟

چکاپا افزایش قیمت را تجربه می کند؟

تاریخ: 1401/8/11

انتظار رشد از سهام ثمسکن

انتظار رشد از سهام ثمسکن

تاریخ: 1401/8/11

خبهمن وارد رالی صعودی می شود

خبهمن وارد رالی صعودی می شود

تاریخ: 1401/8/11

وخارزم در مدار صعودی قرار می گیرد

وخارزم در مدار صعودی قرار می گیرد

تاریخ: 1401/8/11

اهداف قیمتی سهم غشهد را شیرین می کند؟

اهداف قیمتی سهم غشهد را شیرین می کند؟

تاریخ: 1401/8/3

سهم دفارا را برای بلند مدت بخریم؟

سهم دفارا را برای بلند مدت بخریم؟

تاریخ: 1401/8/3

نظر بدهید