برنامه های آتی صبا چیست؟

برنامه های آتی صبا چیست؟

تاریخ: 1400/6/21

نتیجه مجمع سالانه "صبا" مشخص شد / زمان بندی تقسیم سود

نتیجه مجمع سالانه "صبا" مشخص شد / زمان بندی تقسیم سود

تاریخ: 1400/6/20

سهامداران چهار شرکت فرابورسی به مجمع سالانه و فوق العاده فراخوانده شدند

سهامداران چهار شرکت فرابورسی به مجمع سالانه و فوق العاد...

تاریخ: 1400/6/20

افزایش‌سرمایه ۱۰۰ درصدی از سود انباشته

افزایش‌سرمایه ۱۰۰ درصدی از سود انباشته

تاریخ: 1400/6/18

سهامداران "سپیدار" در جریان باشند

سهامداران "سپیدار" در جریان باشند

تاریخ: 1400/6/18

دورهمی " شرنگی " با موضوع افزایش سرمایه

دورهمی " شرنگی " با موضوع افزایش سرمایه

تاریخ: 1400/6/18

سهامداران " غنیلی" دور هم جمع می شوند

سهامداران " غنیلی" دور هم جمع می شوند

تاریخ: 1400/6/18

چشمک "ستاره خلیج فارس" به بورس/ تاپیکو ۱۹۳ تومان سود تقسیم کرد

چشمک "ستاره خلیج فارس" به بورس/ تاپیکو ۱۹۳ تومان سود تق...

تاریخ: 1400/6/18

 آخرین روز معامله سهام دو نماد فرابورسی قبل از مجمع عادی بطور فوق العاده

آخرین روز معامله سهام دو نماد فرابورسی قبل از مجمع عاد...

تاریخ: 1400/6/17

مجمع سه شرکت + زمان افزایش سرمایه ۱۱۳، ۲۹ و ۲۷ درصدی

مجمع سه شرکت + زمان افزایش سرمایه ۱۱۳، ۲۹ و ۲۷ درصدی

تاریخ: 1400/6/17

نمادهایی که در هفته دوم شهریور به مجمع می روند

نمادهایی که در هفته دوم شهریور به مجمع می روند

تاریخ: 1400/6/12

مجمع "اخابر" و دو شرکت دیگر + زمان افزایش سرمایه ۴۸۳، ۱۲۲ و ۴۱ درصدی

مجمع "اخابر" و دو شرکت دیگر + زمان افزایش سرمایه ۴۸۳، ۱...

تاریخ: 1400/6/8

«ستران» 80 درصد سود خالص را تقسیم کرد

«ستران» 80 درصد سود خالص را تقسیم کرد

تاریخ: 1400/6/6

دورهمی سهامداران«وثوق»

دورهمی سهامداران«وثوق»

تاریخ: 1400/6/6

خبر خوش برای سهامداران «شبندر»

خبر خوش برای سهامداران «شبندر»

تاریخ: 1400/6/3

دورهمی سهامداران «اتکام»

دورهمی سهامداران «اتکام»

تاریخ: 1400/6/3

سود «سپید» چه شد؟

سود «سپید» چه شد؟

تاریخ: 1400/6/1

آنچه در مجمع «دحاوی» گذشت

آنچه در مجمع «دحاوی» گذشت

تاریخ: 1400/5/31

"وتعاون" در مجمع به سرمایه ۲۳۳ درصدی رسید

"وتعاون" در مجمع به سرمایه ۲۳۳ درصدی رسید

تاریخ: 1400/5/28

دورهمی سهامداران "رمپنا"

دورهمی سهامداران "رمپنا"

تاریخ: 1400/5/28

مجمع "وحافظ" سودی نقسیم نکرد

مجمع "وحافظ" سودی نقسیم نکرد

تاریخ: 1400/5/28

تصمیم به افزایش سرمایه "شنفت" در مجمع

تصمیم به افزایش سرمایه "شنفت" در مجمع

تاریخ: 1400/5/28

گردهمایی "کهرام" در آخرین روز مردادماه

گردهمایی "کهرام" در آخرین روز مردادماه

تاریخ: 1400/5/25

سهامداران "قرن" از ماه آینده سود می گیرند

سهامداران "قرن" از ماه آینده سود می گیرند

تاریخ: 1400/5/25

 دورهمی "قهکمت" با محور افزایش سرمایه

دورهمی "قهکمت" با محور افزایش سرمایه

تاریخ: 1400/5/25

سهامداران "آریان" با هم دیدار کردند

سهامداران "آریان" با هم دیدار کردند

تاریخ: 1400/5/25

 در مجمع "شتولی" سود تقسیم نشد

در مجمع "شتولی" سود تقسیم نشد

تاریخ: 1400/5/25

آغاز پرداخت سود "فسازان" از مهرماه

آغاز پرداخت سود "فسازان" از مهرماه

تاریخ: 1400/5/25

مجمع "شکف" برگزار شد

مجمع "شکف" برگزار شد

تاریخ: 1400/5/25

 برگزاری ۴ مجمع جهت افزایش سرمایه

برگزاری ۴ مجمع جهت افزایش سرمایه

تاریخ: 1400/5/25

تقویم برخی ازمجامع شرکتها بورسی در شهریور ماه1400

تقویم برخی ازمجامع شرکتها بورسی در شهریور ماه1400

تاریخ: 1400/5/22

کدام شرکت ها این هفته به مجمع می روند؟

کدام شرکت ها این هفته به مجمع می روند؟

تاریخ: 1400/5/21

 "نتوس" و برگزاری مجمع بدون سود

"نتوس" و برگزاری مجمع بدون سود

تاریخ: 1400/5/21

 سود ۲۱۵ ریالی در جیب سهامداران "کترام"

سود ۲۱۵ ریالی در جیب سهامداران "کترام"

تاریخ: 1400/5/21

سود تقسیمی ۸۲۵ ریالی "تاصیکو" در مجمع

سود تقسیمی ۸۲۵ ریالی "تاصیکو" در مجمع

تاریخ: 1400/5/21

مجمع گدنا | آیا شرکت برنامه ای برای افزایش سرمایه دارد؟

مجمع گدنا | آیا شرکت برنامه ای برای افزایش سرمایه دارد؟...

تاریخ: 1400/5/20

زمان برگزاری مجمع ۵ نماد بورسی اعلام شد | یک بانک بورسی مجمع برگزار می‌کند

زمان برگزاری مجمع ۵ نماد بورسی اعلام شد | یک بانک بورسی...

تاریخ: 1400/5/20

 به ازای هر سهم چقدر سود تقسیم شد؟

به ازای هر سهم چقدر سود تقسیم شد؟

تاریخ: 1400/5/20

برنامه عرضه اولیه شرکت دانا در چه مرحله ایست؟ | آیا شرکت برنامه‌ای برای افزایش سرمایه دارد؟

برنامه عرضه اولیه شرکت دانا در چه مرحله ایست؟ | آیا شرک...

تاریخ: 1400/5/18

«تپکو» به مجمع می‌رود

«تپکو» به مجمع می‌رود

تاریخ: 1400/5/18

مجمع «چکارن» برگزار شد

مجمع «چکارن» برگزار شد

تاریخ: 1400/5/17

یک صندوق سرمایه‌گذاری به مجمع می‌رود

یک صندوق سرمایه‌گذاری به مجمع می‌رود

تاریخ: 1400/5/16

آنچه در مجمع «حریل» گذشت/ آیا شرکت برنامه‌ای برای افزایش سرمایه دارد؟

آنچه در مجمع «حریل» گذشت/ آیا شرکت برنامه‌ای برای افزای...

تاریخ: 1400/5/16

اَبر مجمع بازار سرمایه کشور برگزار شد/ تخصیص ۴۰۰ ریال سود به ازای هر سهم فولاد

اَبر مجمع بازار سرمایه کشور برگزار شد/ تخصیص ۴۰۰ ریال س...

تاریخ: 1400/5/12

 به ازای هر سهم چقدر سود توزیع شد؟

به ازای هر سهم چقدر سود توزیع شد؟

تاریخ: 1400/5/11

سهامداران «حپترو» بخوانند

سهامداران «حپترو» بخوانند

تاریخ: 1400/5/11

وپارسار برنامه ای برای افزایش سرمایه دارد؟

وپارسار برنامه ای برای افزایش سرمایه دارد؟

تاریخ: 1400/5/10

پنج تکلیف بانک مرکزی برای برگزاری مجمع سالانه بانک بورسی

پنج تکلیف بانک مرکزی برای برگزاری مجمع سالانه بانک بورس...

تاریخ: 1400/5/10

 کصدف برنامه ای برای افزایش سرمایه دارد؟

کصدف برنامه ای برای افزایش سرمایه دارد؟

تاریخ: 1400/5/10

«وامیر»تعهدات جدیدی پذیرفت

«وامیر»تعهدات جدیدی پذیرفت

تاریخ: 1400/5/10

مجمع «ورفاه» لغو شد

مجمع «ورفاه» لغو شد

تاریخ: 1400/5/10

در مجمع «کصدف»چه گذشت؟

در مجمع «کصدف»چه گذشت؟

تاریخ: 1400/5/10

در مجمع وپاسار چه گذشت؟

در مجمع وپاسار چه گذشت؟

تاریخ: 1400/5/10

«خکرمان» به مجمع می‌رود

«خکرمان» به مجمع می‌رود

تاریخ: 1400/5/10

سهامداران «حگر» بخوانند

سهامداران «حگر» بخوانند

تاریخ: 1400/5/10

برنامه شرکت برای افزایش سرمایه چیست؟

برنامه شرکت برای افزایش سرمایه چیست؟

تاریخ: 1400/5/7

«پاکشو» 200 ریال سود تقسیم کرد

«پاکشو» 200 ریال سود تقسیم کرد

تاریخ: 1400/5/5

زمان پرداخت سود عرضه اولیه «سپید»

زمان پرداخت سود عرضه اولیه «سپید»

تاریخ: 1400/5/1

خلاصه مجمع عمومی بانک سینا

خلاصه مجمع عمومی بانک سینا

تاریخ: 1400/4/31

خلاصه مجمع عمومی بانک اقتصاد نوین

خلاصه مجمع عمومی بانک اقتصاد نوین

تاریخ: 1400/4/31

 وتجارت در سال جاری افزایش سرمایه دارد؟

وتجارت در سال جاری افزایش سرمایه دارد؟

تاریخ: 1400/4/31

 برنامه های آتی وبصادر چیست؟

برنامه های آتی وبصادر چیست؟

تاریخ: 1400/4/31

 شبریز افزایش سرمایه دارد؟

شبریز افزایش سرمایه دارد؟

تاریخ: 1400/4/31

در مجمع حسینا چه گذشت؟برنامه شرکت در خصوص افزایش سرمایه چیست؟

در مجمع حسینا چه گذشت؟برنامه شرکت در خصوص افزایش سرمایه...

تاریخ: 1400/4/31

خلاصه مجمع عمومی شرکت آلومینیوم ایران

خلاصه مجمع عمومی شرکت آلومینیوم ایران

تاریخ: 1400/4/31

آنچه در مجمع «خصدرا» گذشت

آنچه در مجمع «خصدرا» گذشت

تاریخ: 1400/4/31

در مجمع خساپا چه گذشت؟

در مجمع خساپا چه گذشت؟

تاریخ: 1400/4/31

آنچه در مجمع «خبهمن» گذشت؟

آنچه در مجمع «خبهمن» گذشت؟

تاریخ: 1400/4/29

آنچه در مجمع «شخارگ» گذشت

آنچه در مجمع «شخارگ» گذشت

تاریخ: 1400/4/29

خلاصه مجمع عمومی شرکت تراکتورسازی ایران

خلاصه مجمع عمومی شرکت تراکتورسازی ایران

تاریخ: 1400/4/29

خلاصه مجمع عمومی شرکت پالایش نفت شیراز

خلاصه مجمع عمومی شرکت پالایش نفت شیراز

تاریخ: 1400/4/29

درمجمع سالیانه ایران خودرو چه گذشت؟

درمجمع سالیانه ایران خودرو چه گذشت؟

تاریخ: 1400/4/29

 پروژه‌های شرکت چقدر سودآوری خواهد داشت؟

پروژه‌های شرکت چقدر سودآوری خواهد داشت؟

تاریخ: 1400/4/29

سود ۲۰۰ تومانی برای سهامداران «بفجر»

سود ۲۰۰ تومانی برای سهامداران «بفجر»

تاریخ: 1400/4/28

 «بمیلا» ۱۰۰ ریال سود تقسیم کرد

«بمیلا» ۱۰۰ ریال سود تقسیم کرد

تاریخ: 1400/4/28

 آیا شرکت برنامه‌ای برای افزایش سرمایه دارد؟

آیا شرکت برنامه‌ای برای افزایش سرمایه دارد؟

تاریخ: 1400/4/27

برنامه های شرکت نفت پاسارگاد در بازار سرمایه بررسی شد

برنامه های شرکت نفت پاسارگاد در بازار سرمایه بررسی شد

تاریخ: 1400/4/27

«شاروم» 354 ریال سود تقسیم کرد

«شاروم» 354 ریال سود تقسیم کرد

تاریخ: 1400/4/27

آنچه در مجمع «وپست» گذشت

آنچه در مجمع «وپست» گذشت

تاریخ: 1400/4/26

در مجمع «شصفها» چه گذشت؟

در مجمع «شصفها» چه گذشت؟

تاریخ: 1400/4/26

دعوت سهام‌ داران بیمه کوثر به مجمع عمومی عادی سالیانه

دعوت سهام‌ داران بیمه کوثر به مجمع عمومی عادی سالیانه

تاریخ: 1400/4/25

 شرکت برنامه ای برای افزایش سرمایه دارد؟

شرکت برنامه ای برای افزایش سرمایه دارد؟

تاریخ: 1400/4/25

مجمع "کچاد" ۲۱۳ تومان تقسیم کرد

مجمع "کچاد" ۲۱۳ تومان تقسیم کرد

تاریخ: 1400/4/24

کوره‌های داغ "فنورد" سود ۱۷۰۰ تومانی ساخت

کوره‌های داغ "فنورد" سود ۱۷۰۰ تومانی ساخت

تاریخ: 1400/4/24

"وتجارت" در اندیشه تغییر هیات مدیره

"وتجارت" در اندیشه تغییر هیات مدیره

تاریخ: 1400/4/24

"کپشیر" و ثبت افزایش سرمایه

"کپشیر" و ثبت افزایش سرمایه

تاریخ: 1400/4/24

"اپرداز" در آخرین روزهای تیرماه مجمع دارد

"اپرداز" در آخرین روزهای تیرماه مجمع دارد

تاریخ: 1400/4/24

مجمع "کماسه" با محور افزایش سرمایه برگزار می شود

مجمع "کماسه" با محور افزایش سرمایه برگزار می شود

تاریخ: 1400/4/24

در مجمع مادیرا چه گذشت

در مجمع مادیرا چه گذشت

تاریخ: 1400/4/24

 کدام شرکت ها جهت افزایش سرمایه مجمع برگزار می‌کنند؟

کدام شرکت ها جهت افزایش سرمایه مجمع برگزار می‌کنند؟

تاریخ: 1400/4/24

دعوت نفت پاسارگاد از سهامداران برای برگزاری مجمع سالیانه

دعوت نفت پاسارگاد از سهامداران برای برگزاری مجمع سالیان...

تاریخ: 1400/4/24

«کاوه» 1400ریال سود به ازای هر سهم تقسیم کرد

«کاوه» 1400ریال سود به ازای هر سهم تقسیم کرد

تاریخ: 1400/4/23

آپادانا چه زمانی به بهره برداری می‌رسد؟

آپادانا چه زمانی به بهره برداری می‌رسد؟

تاریخ: 1400/4/23

«فخاس» سود 140 تومانی توزیع می کند

«فخاس» سود 140 تومانی توزیع می کند

تاریخ: 1400/4/23

در مجمع مبین چه گذشت؟/ آپادانا چه زمانی به بهره برداری می‌رسد؟

در مجمع مبین چه گذشت؟/ آپادانا چه زمانی به بهره برداری ...

تاریخ: 1400/4/23

 در مجمع «وسدید» چه گذشت؟

در مجمع «وسدید» چه گذشت؟

تاریخ: 1400/4/22

در مجمع «مبین»چه گذشت؟

در مجمع «مبین»چه گذشت؟

تاریخ: 1400/4/22

آنچه در مجمع «افق» گذشت؟

آنچه در مجمع «افق» گذشت؟

تاریخ: 1400/4/22

خبر مهم برای سهامداران دی | بازگشایی بانک دی با ۳۰ درصد مثبت

خبر مهم برای سهامداران دی | بازگشایی بانک دی با ۳۰ درصد...

تاریخ: 1400/4/22

کدام شرکت‌‌ها مجمع بورسی خود را برگزار می‌کنند؟ | کماسه دو مجمع برگزار می کند

کدام شرکت‌‌ها مجمع بورسی خود را برگزار می‌کنند؟ | کماسه...

تاریخ: 1400/4/22

 در مجمع نفت سپاهان چه گذشت؟

در مجمع نفت سپاهان چه گذشت؟

تاریخ: 1400/4/21

در مجمع فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش چه گذشت؟

در مجمع فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش چه گذشت؟

تاریخ: 1400/4/21

مجمع عمومی عادی سالانه شرکت گروه صنعتی بوتان برگزار شد.

مجمع عمومی عادی سالانه شرکت گروه صنعتی بوتان برگزار شد.

تاریخ: 1400/4/21

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه فولاد کاوه جنوب کیش(سهام عام)

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه فولاد کاوه جنوب کیش(سها...

تاریخ: 1400/4/21

امروز ۸ شرکت مجمع برگزار می کنند | دو مجمع لغو شد

امروز ۸ شرکت مجمع برگزار می کنند | دو مجمع لغو شد

تاریخ: 1400/4/21

آیا سپیدار برنامه‌ای برای بازگشایی نماد پس از افزایش سرمایه دارد؟

آیا سپیدار برنامه‌ای برای بازگشایی نماد پس از افزایش سر...

تاریخ: 1400/4/20

تقسیم سود عالی «نوری» در مجمع

تقسیم سود عالی «نوری» در مجمع

تاریخ: 1400/4/20

 در مجمع «پکرمان» چه گذشت؟

در مجمع «پکرمان» چه گذشت؟

تاریخ: 1400/4/20

 سود نقدی ۲۳۰۰ تومانی زاگرس برای سهامدارانش

سود نقدی ۲۳۰۰ تومانی زاگرس برای سهامدارانش

تاریخ: 1400/4/20

سهامداران خگستر بخوانند/ درآمد ۶ میلیاردتومانی خگستر در بهار

سهامداران خگستر بخوانند/ درآمد ۶ میلیاردتومانی خگستر در...

تاریخ: 1400/4/20

 سهامداران پتروشیمی نوری بخوانند / سود نقدی «نوری» چطور پرداخت می‌شود؟

سهامداران پتروشیمی نوری بخوانند / سود نقدی «نوری» چطور...

تاریخ: 1400/4/20

سهامداران کدام نمادهای بورس منتظر سود نقدی باشند؟

سهامداران کدام نمادهای بورس منتظر سود نقدی باشند؟

تاریخ: 1400/4/20

 در مجمع تایدواتر خاورمیانه چه گذشت؟

در مجمع تایدواتر خاورمیانه چه گذشت؟

تاریخ: 1400/4/19

 «وپارس» و «وگردش» سهامدارانش را فراخواند

«وپارس» و «وگردش» سهامدارانش را فراخواند

تاریخ: 1400/4/19

 سهامداران "زقیام" گرد هم می آیند

سهامداران "زقیام" گرد هم می آیند

تاریخ: 1400/4/16

 "همراه" آماده برگزاری مجمع می‌شود

"همراه" آماده برگزاری مجمع می‌شود

تاریخ: 1400/4/16

 مجمع "سیتا" برگزار شد/ تقسیم سود ۱۰۵ تومانی سیتا

مجمع "سیتا" برگزار شد/ تقسیم سود ۱۰۵ تومانی سیتا

تاریخ: 1400/4/16

 سورپرایز ۶۴۰۰تومانی "شفن" در مجمع/ سهامداران منتظر پروژه‌های آینده باشند

سورپرایز ۶۴۰۰تومانی "شفن" در مجمع/ سهامداران منتظر پرو...

تاریخ: 1400/4/16

 دعوت از سهامداران "چکارن" در آخرین روز تیرماه

دعوت از سهامداران "چکارن" در آخرین روز تیرماه

تاریخ: 1400/4/16

در مجمع غزر چه گذشت؟برنامه شرکت در خصوص افزایش سرمایه چیست؟

در مجمع غزر چه گذشت؟برنامه شرکت در خصوص افزایش سرمایه چ...

تاریخ: 1400/4/16

چه شرکت‌هایی امروز ۱۶ تیرماه ۱۴۰۰ به مجمع می‌روند؟

چه شرکت‌هایی امروز ۱۶ تیرماه ۱۴۰۰ به مجمع می‌روند؟

تاریخ: 1400/4/16

فاسمین چقدر سود توزیع کرد؟ معدن زر متال ترکیه چه زمانی به بهره برداری می‌رسد؟

فاسمین چقدر سود توزیع کرد؟ معدن زر متال ترکیه چه زمانی ...

تاریخ: 1400/4/16

چند شرکت به مجمع می‌روند

چند شرکت به مجمع می‌روند

تاریخ: 1400/4/16

تصویب افزایش سرمایه 152 درصدی «تیپیکو»

تصویب افزایش سرمایه 152 درصدی «تیپیکو»

تاریخ: 1400/4/15

«زاگرس» 23000 ریال سود تقسیم کرد

«زاگرس» 23000 ریال سود تقسیم کرد

تاریخ: 1400/4/15

چه شرکت‌هایی امروزسه شنبه 15 تیرماه 1400 به مجمع می‌روند؟

چه شرکت‌هایی امروزسه شنبه 15 تیرماه 1400 به مجمع می‌رون...

تاریخ: 1400/4/15

 "سدبیر" از مهرماه آماده پرداخت می‌شود

"سدبیر" از مهرماه آماده پرداخت می‌شود

تاریخ: 1400/4/14

 "شپاس" از زمان پرداخت سود گفت

"شپاس" از زمان پرداخت سود گفت

تاریخ: 1400/4/14

 "ومعادن" ۶۰ تومان سود تقسیم کرد

"ومعادن" ۶۰ تومان سود تقسیم کرد

تاریخ: 1400/4/14

 برگزاری مجمع "کیمیا" در اواخر ماه جاری

برگزاری مجمع "کیمیا" در اواخر ماه جاری

تاریخ: 1400/4/14

 در مجمع "فسازان" ۸۵ تومان تقسیم شد

در مجمع "فسازان" ۸۵ تومان تقسیم شد

تاریخ: 1400/4/14

دورهمی سهامداران "نوری" در هفته آینده

دورهمی سهامداران "نوری" در هفته آینده

تاریخ: 1400/4/14

 در مجمع "بخاور" تصمیم‌گیری می‌شود

در مجمع "بخاور" تصمیم‌گیری می‌شود

تاریخ: 1400/4/14

جزییات تقسیم سود ۲۴ شرکت بزرگ /سهامداران کدام نماد بیشترین سود را دریافت میکنند؟

جزییات تقسیم سود ۲۴ شرکت بزرگ /سهامداران کدام نماد بیشت...

تاریخ: 1400/4/14

"کحافظ" تا ۱۰ روز آینده مجمع دارد

"کحافظ" تا ۱۰ روز آینده مجمع دارد

تاریخ: 1400/4/12

مجمع "پلاسک" سودی نداشت

مجمع "پلاسک" سودی نداشت

تاریخ: 1400/4/12

"وحافظ" در مجمع تصمیم می‌گیرد

"وحافظ" در مجمع تصمیم می‌گیرد

تاریخ: 1400/4/12

سود ۸۰۰ ریالی در جیب سهامداران "فخوز"

سود ۸۰۰ ریالی در جیب سهامداران "فخوز"

تاریخ: 1400/4/12

ارزش سهم پارس دارو مطمئناً بیشتر از قیمت فعلی است

ارزش سهم پارس دارو مطمئناً بیشتر از قیمت فعلی است

تاریخ: 1400/4/12

"وپترو" آماده برگزاری مجمع می‌شود

"وپترو" آماده برگزاری مجمع می‌شود

تاریخ: 1400/4/12

ارزش سهم پارس دارو مطمئناً بیشتر از قیمت فعلی است

ارزش سهم پارس دارو مطمئناً بیشتر از قیمت فعلی است

تاریخ: 1400/4/12

۲عرضه اولیه از "کگل" مهمان بورس/ مجوز ایمیدرو آمد و تنها تصویب هیات دولت ماند

۲عرضه اولیه از "کگل" مهمان بورس/ مجوز ایمیدرو آمد و تنه...

تاریخ: 1400/4/12

"انتخاب هیات مدیره "ارفع" در مجمع

"انتخاب هیات مدیره "ارفع" در مجمع

تاریخ: 1400/4/12

رشد ۲۲۰ درصدی فروش در سه ماهه ۱۴۰۰ در گل‌گهر ثبت شد

رشد ۲۲۰ درصدی فروش در سه ماهه ۱۴۰۰ در گل‌گهر ثبت شد

تاریخ: 1400/4/12

توقف معاملات ۶ نماد به دلیل برگزاری مجمع/توقف فلوله جهت افزایش سرمایه

توقف معاملات ۶ نماد به دلیل برگزاری مجمع/توقف فلوله جهت...

تاریخ: 1400/4/12

در مجمع باما چه گذشت؟ چقدر سود در مجمع تقسیم شد؟

در مجمع باما چه گذشت؟ چقدر سود در مجمع تقسیم شد؟

تاریخ: 1400/4/11

 دستاوردهای فخوز در سال گذشته چه بود؟  برنامه شرکت برای خرید فولاد اکسین چیست؟

دستاوردهای فخوز در سال گذشته چه بود؟ برنامه شرکت برای...

تاریخ: 1400/4/11

تغییرات در «ولیز»

تغییرات در «ولیز»

تاریخ: 1400/4/9

عملکرد مالی نماد عرضه اولیه شده چگونه بود؟ | ولکار چقدر سود تقسیم کرد؟

عملکرد مالی نماد عرضه اولیه شده چگونه بود؟ | ولکار چقدر...

تاریخ: 1400/4/8

"وپارس" آماده برگزاری مجمع می‌شود

"وپارس" آماده برگزاری مجمع می‌شود

تاریخ: 1400/4/6

سوددهی به سهامداران "زاگرس" از ماه جاری

سوددهی به سهامداران "زاگرس" از ماه جاری

تاریخ: 1400/4/6

"پاسا" ۲۲۰ تومان تقسیم کرد

"پاسا" ۲۲۰ تومان تقسیم کرد

تاریخ: 1400/4/6

سهامداران "دماوند" در جریان باشند

سهامداران "دماوند" در جریان باشند

تاریخ: 1400/4/6

در مجمع "بجهرم" ۸ ریال تقسیم شد

در مجمع "بجهرم" ۸ ریال تقسیم شد

تاریخ: 1400/4/6

دعوت "فاسمین" از سهامداران به مجمع

دعوت "فاسمین" از سهامداران به مجمع

تاریخ: 1400/4/6

"شپلی" سهامداران را به مجمع دعوت کرد

"شپلی" سهامداران را به مجمع دعوت کرد

تاریخ: 1400/4/6

تولید فخوز در بهار ۱۴۰۰ چگونه بود؟

تولید فخوز در بهار ۱۴۰۰ چگونه بود؟

تاریخ: 1400/4/5

چرا مالیات پرداختی کطبس صفر بوده است؟  آیا شرکت برنامه ای برای افزایش سرمایه دارد؟

چرا مالیات پرداختی کطبس صفر بوده است؟ آیا شرکت برنامه ...

تاریخ: 1400/4/5

در مجمع ایران یاساتایر رابر چه گذشت؟

در مجمع ایران یاساتایر رابر چه گذشت؟

تاریخ: 1400/4/5

 تقسیم سود ۴۵۰ ریالی در مجمع "هرمز"

تقسیم سود ۴۵۰ ریالی در مجمع "هرمز"

تاریخ: 1400/4/3

 دیدار سهامداران "فلوله" در چهاردهم ماه جاری

دیدار سهامداران "فلوله" در چهاردهم ماه جاری

تاریخ: 1400/4/3

 "های وب" در مجمع ۹۰ ریال تقسیم کرد

"های وب" در مجمع ۹۰ ریال تقسیم کرد

تاریخ: 1400/4/3

 گردهمایی سهامداران "فپنتا" تا ۸ روز آینده

گردهمایی سهامداران "فپنتا" تا ۸ روز آینده

تاریخ: 1400/4/3

زمان مجمع ۱۶ شرکت و دو پتروشیمی + لغو مجمع یک بانک و سهم فرابورسی

زمان مجمع ۱۶ شرکت و دو پتروشیمی + لغو مجمع یک بانک و سه...

تاریخ: 1400/4/2

زمان تصویب صورت های مالی دومین بانک بزرگ بورس مشخص شد

زمان تصویب صورت های مالی دومین بانک بزرگ بورس مشخص شد

تاریخ: 1400/4/2

"فولاد" از سهامداران دعوت کرد

"فولاد" از سهامداران دعوت کرد

تاریخ: 1400/4/2

مجمع «پاسا» برگزار شد

مجمع «پاسا» برگزار شد

تاریخ: 1400/4/2

«ساراب» 850 ریال سود تقسیم کرد

«ساراب» 850 ریال سود تقسیم کرد

تاریخ: 1400/4/2

با اعلام شرکت شهد ایران/ "غشهد" به مجمع می‌رود

با اعلام شرکت شهد ایران/ "غشهد" به مجمع می‌رود

تاریخ: 1400/4/1

با اعلام شرکت شیرپاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی/ "غپاذر" آماده پرداخت سود شد

با اعلام شرکت شیرپاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی/ "غپاذر"...

تاریخ: 1400/4/1

 شرکت کشت و صنعت پیاذر اعلام کرد/ دیدار سهامداران "غاذر" در مجمع

شرکت کشت و صنعت پیاذر اعلام کرد/ دیدار سهامداران "غاذر...

تاریخ: 1400/4/1

"آبادا" در مجمع ۵۶ تومان تقسیم کرد

"آبادا" در مجمع ۵۶ تومان تقسیم کرد

تاریخ: 1400/4/1

 "کماسه" روز مجمع را مشخص کرد

"کماسه" روز مجمع را مشخص کرد

تاریخ: 1400/4/1

جلسه مجمع عمومی عادی سالانه شرکت احیا استیل فولاد بافت برگزار شد

جلسه مجمع عمومی عادی سالانه شرکت احیا استیل فولاد بافت ...

تاریخ: 1400/4/1

سود سهامداران «کچاد» از ۱۵ شهریور ماه پرداخت می‌شود

سود سهامداران «کچاد» از ۱۵ شهریور ماه پرداخت می‌شود

تاریخ: 1400/4/1

در مجمع حخزر چه گذشت؟

در مجمع حخزر چه گذشت؟

تاریخ: 1400/4/1

تقویم برخی از مجامع شرکتها بورسی تیر ماه1400

تقویم برخی از مجامع شرکتها بورسی تیر ماه1400

تاریخ: 1400/3/30

در مجمع های وب چه گذشت؟

در مجمع های وب چه گذشت؟

تاریخ: 1400/3/30

آنچه در مجمع گروه صنعتی ملی گذشت

آنچه در مجمع گروه صنعتی ملی گذشت

تاریخ: 1400/3/30

چه شرکت‌هایی مجمع دارند؟

چه شرکت‌هایی مجمع دارند؟

تاریخ: 1400/3/30

«سفارس» 2370 ریال سود تقسیم کرد

«سفارس» 2370 ریال سود تقسیم کرد

تاریخ: 1400/3/30

مجمع عمومی فولاد بناب برگزار شد/ افزایش 72 درصدی تولید ذوب و نورد در سال 99

مجمع عمومی فولاد بناب برگزار شد/ افزایش 72 درصدی تولید ...

تاریخ: 1400/3/30

در مجمع گروه صنعتی ملی مطرح شد؛

در مجمع گروه صنعتی ملی مطرح شد؛

تاریخ: 1400/3/30

تحقق سود عالی ۷۰۸ تومانی برای هر سهم بانک دی

تحقق سود عالی ۷۰۸ تومانی برای هر سهم بانک دی

تاریخ: 1400/3/30

سود نقدی مجامع را چطور دریافت کنم؟

سود نقدی مجامع را چطور دریافت کنم؟

تاریخ: 1400/3/29

شیشه قزوین نتیجه مزایده را اعلام کرد

شیشه قزوین نتیجه مزایده را اعلام کرد

تاریخ: 1400/3/26

اصلاح قیمت‌های خوراک و فرآورده های نفتی در «شراز»

اصلاح قیمت‌های خوراک و فرآورده های نفتی در «شراز»

تاریخ: 1400/3/26

مجوز سرمایه گذاری خارجی در «دروز»

مجوز سرمایه گذاری خارجی در «دروز»

تاریخ: 1400/3/26

 مجمع عمومی عادی سالانه شرکت پتروشیمی شهید تندگویان برگزار شد ۷۸۰ ریال سود نقدی برای سهامداران شگویا

مجمع عمومی عادی سالانه شرکت پتروشیمی شهید تندگویان برگ...

تاریخ: 1400/3/25

نوین افزایش سرمایه دارد

نوین افزایش سرمایه دارد

تاریخ: 1400/3/25

 در مجمع «تنوین» مصوب شد/۸۴ ریال سود نقدی سهم سهامداران/ افزایش سرمایه در راه است

در مجمع «تنوین» مصوب شد/۸۴ ریال سود نقدی سهم سهامداران...

تاریخ: 1400/3/19

پیشنهاد افزایش سرمایه «ومهان»

پیشنهاد افزایش سرمایه «ومهان»

تاریخ: 1400/3/19

 "دلر" آماده برگزاری مجمع می‌شود

"دلر" آماده برگزاری مجمع می‌شود

تاریخ: 1400/3/13

 "زگلدشت" در مجمع ۲۰۵ تومان تقسیم کرد

"زگلدشت" در مجمع ۲۰۵ تومان تقسیم کرد

تاریخ: 1400/3/13

 "برکت" از سهامداران دعوت کرد

"برکت" از سهامداران دعوت کرد

تاریخ: 1400/3/13

 گردهمایی سهامداران "دفرا" در دومین روز تیرماه

گردهمایی سهامداران "دفرا" در دومین روز تیرماه

تاریخ: 1400/3/13

 زنگ مجمع "گکوثر" به صدا درآمد

زنگ مجمع "گکوثر" به صدا درآمد

تاریخ: 1400/3/13

 پرداخت سود "دقاضی" از زمستان

پرداخت سود "دقاضی" از زمستان

تاریخ: 1400/3/13

 "بکام" آماده برگزاری مجمع می‌شود

"بکام" آماده برگزاری مجمع می‌شود

تاریخ: 1400/3/13

 "رفاه" از سهامدارانش دعوت کرد

"رفاه" از سهامدارانش دعوت کرد

تاریخ: 1400/3/13

 زنگ مجمع "پکویر" به گوش می‌رسد

زنگ مجمع "پکویر" به گوش می‌رسد

تاریخ: 1400/3/13

 "غشان" زمان سوددهی را تمدید کرد

"غشان" زمان سوددهی را تمدید کرد

تاریخ: 1400/3/13

 مجمع "وسپه" ۱۳۰ تومان تقسیم کرد

مجمع "وسپه" ۱۳۰ تومان تقسیم کرد

تاریخ: 1400/3/13

 سهامداران "وسپه" در جریان باشند

سهامداران "وسپه" در جریان باشند

تاریخ: 1400/3/13

 تقسیم سود ۲۵۰ ریالی "گکیش" در مجمع

تقسیم سود ۲۵۰ ریالی "گکیش" در مجمع

تاریخ: 1400/3/13

  "کویر" در اندیشه هیات مدیره جدید

"کویر" در اندیشه هیات مدیره جدید

تاریخ: 1400/3/13

 "قهکمت" در تصور انتخاب حسابرس

"قهکمت" در تصور انتخاب حسابرس

تاریخ: 1400/3/13

  مجمع سهامداران "وسفارس" تا دو هفته دیگر

مجمع سهامداران "وسفارس" تا دو هفته دیگر

تاریخ: 1400/3/13

سود نقدی همه مجامع شرکتهای بورسی و فرابورسی در سال 1400

سود نقدی همه مجامع شرکتهای بورسی و فرابورسی در سال 1400

تاریخ: 1400/3/12

شیر پاستوریزه پگاه گلستان (غگلستا)

شیر پاستوریزه پگاه گلستان (غگلستا)

تاریخ: 1400/3/5

سپیدار سیستم آسیا (سپیدار)

سپیدار سیستم آسیا (سپیدار)

تاریخ: 1400/3/5

داروسازی اسوه (داسوه)

داروسازی اسوه (داسوه)

تاریخ: 1400/3/5

لابراتوارهای رازک (درازک)

لابراتوارهای رازک (درازک)

تاریخ: 1400/3/5

تولید برق ماه تاب کهنوج (بکهنوج)

تولید برق ماه تاب کهنوج (بکهنوج)

تاریخ: 1400/3/5

سبحان دارو (دسبحان)

سبحان دارو (دسبحان)

تاریخ: 1400/3/5

تجهیز نیروی زنگان (شزنگ)

تجهیز نیروی زنگان (شزنگ)

تاریخ: 1400/3/5

توکا ریل (توریل)

توکا ریل (توریل)

تاریخ: 1400/3/5

فروسیلیسیم خمین (فروسیل)

فروسیلیسیم خمین (فروسیل)

تاریخ: 1400/3/5

با اعلام میدکو؛ مجمع "میدکو" ۳۲ تومان تقسیم کرد

با اعلام میدکو؛ مجمع "میدکو" ۳۲ تومان تقسیم کرد

تاریخ: 1400/3/2

با اعلام شرکت تولید دارو؛ مجمع "دتولید" یکشنبه هفته آینده برگزار می‌شود

با اعلام شرکت تولید دارو؛ مجمع "دتولید" یکشنبه هفته آین...

تاریخ: 1400/3/2

 با اعلام شرکت شیرین دارو؛ "دشیری" آماده مجمع می‌شود

با اعلام شرکت شیرین دارو؛ "دشیری" آماده مجمع می‌شود

تاریخ: 1400/3/2

 با اعلام شرکت افرانت؛ "افرا" دست به جیب می‌شود

با اعلام شرکت افرانت؛ "افرا" دست به جیب می‌شود

تاریخ: 1400/3/2

 با اعلام شرکت سیمرغ؛ "سیمرغ" به مجمع می‌رود

با اعلام شرکت سیمرغ؛ "سیمرغ" به مجمع می‌رود

تاریخ: 1400/3/2

با اعلام شرکت کارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان؛ تصمیم به افزایش سرمایه "قثابت" در مجمع

با اعلام شرکت کارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان؛ ت...

تاریخ: 1400/3/2

 با اعلام شرکت ریخته گری تراکتورسازی ایران؛ "ختراک" سهامداران را به مجمع دعوت کرد

با اعلام شرکت ریخته گری تراکتورسازی ایران؛ "ختراک" سها...

تاریخ: 1400/3/2

 با اعلام برگزاری مجمع شرکت قاسم ایران؛ "قاسم" ۹۶ ریال تقسیم کرد

با اعلام برگزاری مجمع شرکت قاسم ایران؛ "قاسم" ۹۶ ریال ...

تاریخ: 1400/3/2

همراه بامجامع

همراه بامجامع

تاریخ: 1400/2/31

شرکت بیمه پارسیان

شرکت بیمه پارسیان

تاریخ: 1400/2/29

 با اعلام شرکت ایران ترانسفو؛ تعدیل مثبت قیمت فروش ترانسفورماتورهای فروخته شده "بترانس"

با اعلام شرکت ایران ترانسفو؛ تعدیل مثبت قیمت فروش تران...

تاریخ: 1400/2/27

 با اعلام شرکت تولید مواداولیه دارویی البرز بالک؛ "دبالک" از ترکیب جدید هیات مدیره گفت

با اعلام شرکت تولید مواداولیه دارویی البرز بالک؛ "دبال...

تاریخ: 1400/2/27

شرکت بورس انرژی ایران از تغییر ترکیب اعضای هیات مدیره خبر داد.

شرکت بورس انرژی ایران از تغییر ترکیب اعضای هیات مدیره خ...

تاریخ: 1400/2/27

 با اعلام شرکت پتروشیمی شازند؛ "شاراک" هیات مدیره جدید انتخاب کر

با اعلام شرکت پتروشیمی شازند؛ "شاراک" هیات مدیره جدید ...

تاریخ: 1400/2/27

افزایش‌سرمایه ۶۶ درصدی از محل سودانباشته

افزایش‌سرمایه ۶۶ درصدی از محل سودانباشته

تاریخ: 1400/2/25

"ثعمرا" به دنبال شریک در ساخت ۳۶ قطعه زمین تجاری مسکونی

"ثعمرا" به دنبال شریک در ساخت ۳۶ قطعه زمین تجاری مسکونی

تاریخ: 1400/2/25

زمان جلسه افزایش سرمایه "فولاد" در نخستین روز خردادماه

زمان جلسه افزایش سرمایه "فولاد" در نخستین روز خردادماه

تاریخ: 1400/2/25

افزایش سرمایه "فاراک" به منظور اصلاح ساختار مالی

افزایش سرمایه "فاراک" به منظور اصلاح ساختار مالی

تاریخ: 1400/2/25

 ترکیب هیات مدیره "قیستو" تغییر کرد

ترکیب هیات مدیره "قیستو" تغییر کرد

تاریخ: 1400/2/25

در مجمع اپال چه گذشت؟

در مجمع اپال چه گذشت؟

تاریخ: 1400/2/25

رانفور - خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1399/12/30

رانفور - خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ...

تاریخ: 1400/2/21

سهامداران ۱۸ شرکت ، بانک فرابورسی و دو پتروشیمی به مجمع فراخوانده شدند

سهامداران ۱۸ شرکت ، بانک فرابورسی و دو پتروشیمی به مجمع...

تاریخ: 1400/2/19

نظر بدهید