NAV هر سهم وهامون چقدر است؟

NAV هر سهم وهامون چقدر است؟

تاریخ: 1403/1/30

سدور را برای بلند مدت بخریم؟

سدور را برای بلند مدت بخریم؟

تاریخ: 1402/7/13

P/E هر سهم کطبس چقدر است؟

P/E هر سهم کطبس چقدر است؟

تاریخ: 1402/7/13

پرتفوی صبا چقدر تغییر کرد

پرتفوی صبا چقدر تغییر کرد

تاریخ: 1402/6/13

عملکرد خوب حآفرین در مرداد ماه

عملکرد خوب حآفرین در مرداد ماه

تاریخ: 1402/6/13

سهم واتی را برای بلند مدت بخریم؟

سهم واتی را برای بلند مدت بخریم؟

تاریخ: 1402/6/13

وسخوز در مردادماه درآمدی حاصل نکرد

وسخوز در مردادماه درآمدی حاصل نکرد

تاریخ: 1402/6/13

این سهم پتروشیمی را برای بلند مدت بخریم؟

این سهم پتروشیمی را برای بلند مدت بخریم؟

تاریخ: 1402/6/12

 افزایش درآمد یک شرکت سیمانی در خرداد ماه

افزایش درآمد یک شرکت سیمانی در خرداد ماه

تاریخ: 1402/4/9

خالص ارزش دارایی های شهر چقدر شد؟

خالص ارزش دارایی های شهر چقدر شد؟

تاریخ: 1402/3/24

NAV هر سهم صبا چقدر شد؟

NAV هر سهم صبا چقدر شد؟

تاریخ: 1402/3/24

ارزش روز پرتفوی بورسی خبهمن چقدر تغییر کرد؟

ارزش روز پرتفوی بورسی خبهمن چقدر تغییر کرد؟

تاریخ: 1402/3/24

ارزش روز پرتفوی بورسی مدیریت چقدر است؟

ارزش روز پرتفوی بورسی مدیریت چقدر است؟

تاریخ: 1402/3/24

چرا سهم جوین بخریم؟

چرا سهم جوین بخریم؟

تاریخ: 1402/3/11

سهم قمرو در آینده شیرین می شود؟

سهم قمرو در آینده شیرین می شود؟

تاریخ: 1402/3/11

تحلیل بنیادی خکاوه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۲

تحلیل بنیادی خکاوه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۲

تاریخ: 1402/2/5

بر روی سهم تایرا سرمایه گذاری کنیم یا خیر؟

بر روی سهم تایرا سرمایه گذاری کنیم یا خیر؟

تاریخ: 1401/12/6

آژیر خطر برای بگیلان به صدا درآمد

آژیر خطر برای بگیلان به صدا درآمد

تاریخ: 1401/4/6

چرا فروش غگرجی در خرداد رشد کرد؟!

چرا فروش غگرجی در خرداد رشد کرد؟!

تاریخ: 1401/4/6

کاهش فروش شصدف در خرداد

کاهش فروش شصدف در خرداد

تاریخ: 1401/4/6

آغاز روند رو به رشد خمحرکه/ هدف قیمتی ۵۳۰ تومانی

آغاز روند رو به رشد خمحرکه/ هدف قیمتی ۵۳۰ تومانی

تاریخ: 1401/4/6

فروش ضعیف " کرازی " در اردیبهشت

فروش ضعیف " کرازی " در اردیبهشت

تاریخ: 1401/3/27

تحلیل بنیادی نماد «رمپنا»

تحلیل بنیادی نماد «رمپنا»

تاریخ: 1401/3/17

بررسی رشد و افت « پاکشو » در اردیبهشت

بررسی رشد و افت « پاکشو » در اردیبهشت

تاریخ: 1401/3/10

تحلیل بنیادی " کهمدا " / ظرفیت تولید شیشه همدان چند برابر می شود

تحلیل بنیادی " کهمدا " / ظرفیت تولید شیشه همدان چند برا...

تاریخ: 1401/3/3

سود خالص « زاگرس » چقدر بود؟

سود خالص « زاگرس » چقدر بود؟

تاریخ: 1401/3/1

رشد ۷۵ درصدی « بوعلی »

رشد ۷۵ درصدی « بوعلی »

تاریخ: 1401/3/1

فروش خوب « شپلی » در اردیبهشت

فروش خوب « شپلی » در اردیبهشت

تاریخ: 1401/3/1

جهش ۲۱۷ درصدی « کخاک »

جهش ۲۱۷ درصدی « کخاک »

تاریخ: 1401/3/1

افت درآمد « سهگمت »

افت درآمد « سهگمت »

تاریخ: 1401/3/1

نظر بدهید