خالص جریان وجوه نقد کارگزاری‌ها و ارزش معاملات بورس‌های کالایی در هفته‌ای که گذشت
در هفته معاملاتی منتهی به هفته سوم بهمن ماه، خالص خروج جریان وجوه نقد کارگزاری برای اشخاص حقیقی ۸۹۱۴ میلیارد ریال بوده است.

به گزارش بورس فوری، در ادامه معاملات بازار سرمایه در هفته معاملاتی منتهی به هفته سوم بهمن ماه، خالص ورود نقدینگی حقوقی به بازار سرمایه ۲۲۵۶۹ میلیارد ریال و خالص خروج نقدینگی حقیقی از بازار، ۸۹۱۴ میلیارد ریال بوده است.

همچنین در هفته گذشته، ارزش معاملات بورس‌های کالایی در مجموع ۴۴۶ هزار و ۶۲۱ میلیارد ریال بود که از این میزان ۴۱۶ هزار و ۷۹۷ میلیارد ریال مربوط به معاملات بورس کالا و نیز ۲۹ هزار و ۸۲۴ میلیارد ریال برای معاملات بورس انرژی بوده است.

خالص جریان وجوه نقد کارگزاری‌ها و ارزش معاملات بورس‌های کالایی در هفته‌ای که گذشت

خالص جریان وجوه نقد کارگزاری‌ها و ارزش معاملات بورس‌های کالایی در هفته‌ای که گذشت

 

خالص جریان وجوه نقد کارگزاری‌ها و ارزش معاملات بورس‌های کالایی در هفته‌ای که گذشت

0 نظر:

نظر بدهید