کاهش ارزش صندوق‌های دولتی همراه با افت شاخص کل| قیمت روز پالایش یکم

کاهش ارزش صندوق‌های دولتی همراه با افت شاخص کل| قیمت رو...

تاریخ: 1400/6/24

ارزش پالایش یکم  ۲۳ شهریور ۱۴۰۰ چقدر شد؟

ارزش پالایش یکم ۲۳ شهریور ۱۴۰۰ چقدر شد؟

تاریخ: 1400/6/23

 ضرر ۲۰ درصدی خریداران پالایش یکم بعد از گذشت یکسال

ضرر ۲۰ درصدی خریداران پالایش یکم بعد از گذشت یکسال

تاریخ: 1400/6/21

تجربه تلخ سهامداران پالایش یکم وعده هایی که هرگز عملی نشد

تجربه تلخ سهامداران پالایش یکم وعده هایی که هرگز عملی ن...

تاریخ: 1400/6/19

ارزش پالایش یکم ۱۶ شهریور چقدر افت داشت؟

ارزش پالایش یکم ۱۶ شهریور چقدر افت داشت؟

تاریخ: 1400/6/16

سهامداران پالایش یکم تا امروز ۱۵ شهریور چقدر ضرر کردند؟

سهامداران پالایش یکم تا امروز ۱۵ شهریور چقدر ضرر کردند؟

تاریخ: 1400/6/15

ارزش صندوق پالایش یکم ۱۳ شهریور چقدر شد؟

ارزش صندوق پالایش یکم ۱۳ شهریور چقدر شد؟

تاریخ: 1400/6/13

ضرر پالایش یکم امروز ۹ شهریور چقدر شد؟

ضرر پالایش یکم امروز ۹ شهریور چقدر شد؟

تاریخ: 1400/6/9

 هدف قیمتی پالایش کجاست؟

هدف قیمتی پالایش کجاست؟

تاریخ: 1400/5/29

پالایش یکم فاصله خود را با ۱۰ هزار تومان کمتر کرد

پالایش یکم فاصله خود را با ۱۰ هزار تومان کمتر کرد

تاریخ: 1400/5/24

تکلیف جدید سازمان بورس به پالایشی‌ها

تکلیف جدید سازمان بورس به پالایشی‌ها

تاریخ: 1400/5/18

صف خرید سنگین شبریز پالایش یکم را صعودی کرد

صف خرید سنگین شبریز پالایش یکم را صعودی کرد

تاریخ: 1400/5/17

ارزش دارایکم چقدر شد؟

ارزش دارایکم چقدر شد؟

تاریخ: 1400/5/16

افزایش ارزش پالایشی یکم ۱۳ مرداد 1400

افزایش ارزش پالایشی یکم ۱۳ مرداد 1400

تاریخ: 1400/5/13

ارزش پرتفوی سهام‌های پالایش یکم ۱۱ مرداد

ارزش پرتفوی سهام‌های پالایش یکم ۱۱ مرداد

تاریخ: 1400/5/12

سهام جایزه پالایشی یکم چه شد؟

سهام جایزه پالایشی یکم چه شد؟

تاریخ: 1400/5/12

ارزش پالایشی یکم ۱۱ مرداد| خبری مهم برای سهامداران پالایش

ارزش پالایشی یکم ۱۱ مرداد| خبری مهم برای سهامداران پالا...

تاریخ: 1400/5/11

 ضرر سهامداران پالایش چقدر شد؟

ضرر سهامداران پالایش چقدر شد؟

تاریخ: 1400/5/10

ضرر پالایش یکم تا امروز به چقدر رسید؟

ضرر پالایش یکم تا امروز به چقدر رسید؟

تاریخ: 1400/5/9

ضرر ۳۰ درصدی پالایشی یکم | از سهام جایزه چه خبر؟

ضرر ۳۰ درصدی پالایشی یکم | از سهام جایزه چه خبر؟

تاریخ: 1400/5/8

افت ارزش پالایش یکم در آخرین روز معاملاتی هفته

افت ارزش پالایش یکم در آخرین روز معاملاتی هفته

تاریخ: 1400/5/6

کاهش ارزش پالایش یکم در روز بسته بودن ۳ نماد پالایشی

کاهش ارزش پالایش یکم در روز بسته بودن ۳ نماد پالایشی

تاریخ: 1400/4/28

ارزش دارایکم چقدر شد؟

ارزش دارایکم چقدر شد؟

تاریخ: 1400/4/27

ارزش پالایشی یکم ۲۷ تیر ۱۴۰۰ | شپنا چرا متوقف شد

ارزش پالایشی یکم ۲۷ تیر ۱۴۰۰ | شپنا چرا متوقف شد

تاریخ: 1400/4/27

افزایش ارزش پالایش یکم در 26 تیرماه

افزایش ارزش پالایش یکم در 26 تیرماه

تاریخ: 1400/4/26

ارزش پالایش یکم در ۲۳ تیر ۱۴۰۰چقدر افزایش یافت؟

ارزش پالایش یکم در ۲۳ تیر ۱۴۰۰چقدر افزایش یافت؟

تاریخ: 1400/4/23

ارزش پالایشی یکم امروز ۲۲ تیر ۱۴۰۰ چقدر شد؟

ارزش پالایشی یکم امروز ۲۲ تیر ۱۴۰۰ چقدر شد؟

تاریخ: 1400/4/22

ارزش پالایشی یکم ۲۱ تیر ۱۴۰۰ چقدر شد؟

ارزش پالایشی یکم ۲۱ تیر ۱۴۰۰ چقدر شد؟

تاریخ: 1400/4/21

افزایش ارزش پالایش یکم در پایان معاملات ۲۰ تیرماه

افزایش ارزش پالایش یکم در پایان معاملات ۲۰ تیرماه

تاریخ: 1400/4/20

ارزش پالایشی یکم امروز ۱۹ تیرماه ۱۴۰۰ چقدر افت کرد؟

ارزش پالایشی یکم امروز ۱۹ تیرماه ۱۴۰۰ چقدر افت کرد؟

تاریخ: 1400/4/19

ارزش پالایشی یکم ۱۶ تیر ۱۴۰۰

ارزش پالایشی یکم ۱۶ تیر ۱۴۰۰

تاریخ: 1400/4/16

رشد ۴ نماد پالایشی یکم امروز ۱۵ تیر ۱۴۰۰ ، ارزش پالایشی یکم چقدر شد؟

رشد ۴ نماد پالایشی یکم امروز ۱۵ تیر ۱۴۰۰ ، ارزش پالایشی...

تاریخ: 1400/4/15

ارزش سهام  دارایکم در ۱۴ تیرماه

ارزش سهام دارایکم در ۱۴ تیرماه

تاریخ: 1400/4/14

ارزش پالایشی یکم ۱۴ تیر ۱۴۰۰ چقدر شد؟ صعود پالایش با صف خرید سنگین شپنا

ارزش پالایشی یکم ۱۴ تیر ۱۴۰۰ چقدر شد؟ صعود پالایش با صف...

تاریخ: 1400/4/14

ارزش پالایشی یکم ۱۲ تیر ۱۴۰۰ چقدر شد؟

ارزش پالایشی یکم ۱۲ تیر ۱۴۰۰ چقدر شد؟

تاریخ: 1400/4/12

 ارزش امروز پالایشی یکم( ۱۲ تیر ۱۴۰۰)

ارزش امروز پالایشی یکم( ۱۲ تیر ۱۴۰۰)

تاریخ: 1400/4/12

آخرین رقم ارزش پالایش یکم ۹ تیر ۱۴۰۰ / سهامداران پالایش یکم چقدر ضرر کردند؟

آخرین رقم ارزش پالایش یکم ۹ تیر ۱۴۰۰ / سهامداران پالایش...

تاریخ: 1400/4/9

 ارزش دارایکم چقدر شد؟

ارزش دارایکم چقدر شد؟

تاریخ: 1400/4/8

ارزش پالایشی یکم ۸ تیر ۱۴۰۰ | پالایش در مدار کاهش

ارزش پالایشی یکم ۸ تیر ۱۴۰۰ | پالایش در مدار کاهش

تاریخ: 1400/4/8

 سهامداران نسبت به روز عرضه چقدر ضرر کردند؟

سهامداران نسبت به روز عرضه چقدر ضرر کردند؟

تاریخ: 1400/4/7

ارزش پالایشی یکم ۶ تیرماه ۱۴۰۰ چقدر کاهش یافت؟

ارزش پالایشی یکم ۶ تیرماه ۱۴۰۰ چقدر کاهش یافت؟

تاریخ: 1400/4/6

سبزپوشی پالایش یکم در اولین روز هفته | ارزش صندوق دارا دوم ۵ تیر ۱۴۰۰

سبزپوشی پالایش یکم در اولین روز هفته | ارزش صندوق دارا ...

تاریخ: 1400/4/5

 تحلیل و بررسی پالایش یکم در بهار ۱۴۰۰

تحلیل و بررسی پالایش یکم در بهار ۱۴۰۰

تاریخ: 1400/4/5

آخرین صورتحساب پالایشی یکم ۲ تیر ۱۴۰۰ چقدر شد؟

آخرین صورتحساب پالایشی یکم ۲ تیر ۱۴۰۰ چقدر شد؟

تاریخ: 1400/4/2

ارزش روز پالایشی یکم در ۱ تیر

ارزش روز پالایشی یکم در ۱ تیر

تاریخ: 1400/4/1

نظر بدهید