وسمازن در بهمن ماه درآمد نداشت
گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰(اصلاحیه) شرکت وسمازن منتشر شد.

به گزارش بورس فوری، سرمایه گذاری عدالت استان مازندران طی عملکرد یک ماهه منتهی به ۱ ماهه از محل واگذاری سهام درآمدی حاصل نکرده است.

بر اساس گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰(اصلاحیه) شرکت سرمایه گذاری عدالت استان مازندران که با نماد وسمازن در بورس فعالیت دارد

سرمایه گذاری عدالت استان مازندران طی عملکرد یک ماهه منتهی به ۱ ماهه از محل واگذاری سهام درآمدی حاصل نکرده است.

وسمازن با سرمایه ثبت شده ۱۸۸,۵۷۱,۶۲۱ میلیون ریال طی عملکرد ۸ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ از محل سود سهام محقق شده سودی محقق نکرده است.

وسمازن در بهمن ماه درآمد نداشت

0 نظر:

نظر بدهید