شرکتی که خود نیازمند نقدینگی است اما قرض می دهد!
چند روز پیش شرکت ایران دارو طی افشایی بر روی کدال خبر از تامین نقدینگی به مبلغ ۱۷ میلیاردتومان از دسبحان به صورت قرض الحسنه خبر داد که تیم تحریریه نبض بورس نیز به بررسی آن پرداخت. امّا پس از گذشت چند روز از آن موضوع، مجدداً موردی مشابه بین دو شرکت انجام گرفته که با وضعیت نقدینگی دسبحان در تناقض است! تناقض مسئله کجاست؟

به گزارش بورس فوری، چند روز پیش شرکت ایران دارو طی افشایی بر روی کدال خبر از تامین نقدینگی به مبلغ ۱۷ میلیاردتومان از دسبحان به صورت قرض الحسنه خبر داد که تیم تحریریه امّا پس از گذشت چند روز از آن موضوع، مجدداً موردی مشابه بین دو شرکت انجام گرفته که با وضعیت نقدینگی دسبحان در تناقض است! تناقض مسئله کجاست؟

پس از مراوده مالی که در ۲ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ بین دو شرکت صورت گرفت و دسبحان مبلغ ۱۷ میلیاردتومان بصورت قرض الحسنه جهت تامین نقدینگی دیران به این شرکت پرداخت کرد، حال پس از گذشت چند روز و در تاریخ ۸ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ مجدداً دیران با افشایی بر روی کدال خبر از قرض گرفتن مبلغ ۲ میلیارد دیگر از دسبحان داد.

امّا نکته‌ای که در این مسئله جای ابهام و تناقض دارد، انتشار اوراق بدهی توسط دسبحان با هدف تامین بخشی از سرمایه در گردش شرکت به منظور خرید مواد اولیه مصرفی است! دسبحان در تاریخ ۸ اردیبهشت‌ماه۱۴۰۳، با اخذ مجوز انتشار اوراق اختیار معامله تبعی (نوعی اوراق بدهی) از فرابورس ایران قصد دارد مبلغ ۱۰۰ میلیاردتومان را جهت خرید مواد اولیه مصرفی تامین‌ مالی نماید.

حال این پرسش اساسی در ذهن سهامداران شرکت گروه دارویی سبحان متبلور می‌گردد که شرکتی که خود برای خرید مواد اولیه مصرفی نیازمند نقدینگی قابل توجهی می‌باشد، چرا بایستی در همان زمان مبلغ ۱۹ میلیاردتومان را به صورت قرض الحسنه جهت تامین بودجه نقدینگی دیران پرداخت نماید؟!

0 نظر:

نظر بدهید